CONSILIUL NAŢIONAL AL ORDINULUI GEODEZILOR DIN ROMÂNIA
19-04-2010

Întrunit în şedinţă ordinară la Sibiu, în data de 26 martie 2010, în consens cu preşedinţii filialelor teritoriale ale Ordinului, în calitate de invitaţi, a luat următoarea

HOTARARE:

  • Se aprobă proiectul Ordonanţei de urgenţă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, rezultat în urma negocierilor reprezentanţilor Colegiului director cu ANCPI, proiect ce urmează a fi înaintat Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Guvernului.
  • Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori privind gestiunea financiară a Ordinului în anul 2009.
  • Se aprobădescărcarea de buget pe anul 2009 a Ordinului, pe baza raportului comisiei de cenzori şi a bilanţului contabil pentru anul 2009, anexate.
  • Consiliul naţional împuterniceşte pe d-nul prof. dr. ing. Johan Neuner, Preşedintele Ordinului Geodezilor din România, să semneze documentele administrative şi financiar-bancare necesare bunei funcţionări a Ordinului şi filialelor teritoriale.
  • Consiliul naţional aprobă continuarea activităţii de colaborare cu Societatea de avocaţi, în baza contractului încheiat, pentru urgentarea adoptării actului normativ de organizare a profesiei de geodez.
  • Ordinul şi filialele teritoriale vor asigura buna gestionare a patrimoniului, conform normelor legale în vigoare, şi funcţionarea administrativă cu cheltuieli minime, până la adoptarea noilor reglementări.
  • Prezentul comunicat a fost semnat de membri Consiliului naţional şi preşedinţii filialelor teritoriale, conform tabelului anexat.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner