Comunicat privind şedinţa Colegiului director din data de 15 ianuarie 2010
29-01-2010

COMUNICAT


Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr.1150/2008, Colegiul director al Ordinului Geodezilor din România, întrunit în şedinţa din data de 15 ianuarie 2010,  a decis, în raport cu vidul legislativ creat, să acţioneze împreună cu membri filialelor pentru:
  1. Susţinerea propunerii legislative depuse în Senatul României pentru dezbatere şi adoptare, cu nr. b632/2009, privind proiectul Legii de organizare şi exercitare a profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România.
  2. Ordinul va face demersurile necesare către conducerile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Guvernului pentru promovarea Ordonanţei privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, în baza Legii de abilitare nr. 9/2010.
  3. Ordinul Geodezilor din România şi filialele teritoriale vor funcţiona din punct de vedere administrativ, cu cheltuieli minime, în vederea redobândirii cadrului legal al profesiei liberale de geodez.
  4. Colegiul director a decis să fie convocat Consiliul naţional al OGR, în şedinţă ordinară, în a doua parte a lunii martie 2010, în data de 19 sau 26, probabil în oraşul Sibiu, la care vor participa şi preşedinţii filialelor teritoriale ale OGR. Ordinea de zi, data şi alte precizări vor fi comunicate ulterior.
  5. Ordinul Geodezilor din Romania vă informează că în luna mai 2010 vor avea loc două evenimente importante pentru profesia de geodez, organizate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Asociaţia Patronală de Cadastru, Geodezie si Cartografie (APCGC), Uniunea Geodezilor din România (UGR) şi CLGE, astfel:
    • Primul eveniment, Congresul European de Cadastru, având tema “Specialistul în măsurători cadastrale – construirea drumului spre viitor”, va avea loc în perioada 06 - 07 mai 2009,
    • Al doilea eveniment, Adunarea Generală CLGE, în perioada 07-08 mai 2010.
    
Evenimentele se vor desfăşura în Bucureşti, la Palatul Parlamentului. În acest sens, este necesar să urmăriţi documentele şi formularul de înscriere şi participare, ce vor fi publicate pe site-urile instituţiilor organizatoare.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România,   
Prof.  dr. ing. Johan Neuner