Informare privind şedinţa Colegiului director din data de 3 aprilie 2009
08-04-2009

la care au participat şi preşedinţii filialelor teritoriale

În conformitate cu ordinea de zi aprobată, Colegiul director a hotărât următoarele:

 1. A fost prezentată informarea privind activităţile desfăşurate de membri Colegiului director în perioada decembrie 2008-martie 2009, care a fost înmânată în scris preşedinţilor filialelor teritoriale OGR.
 2. Având în vedere precizările Consiliului Legislativ din Parlamentul României, transmise cu nr. R/358/3 aprilie 2009, prin care se notifică: “Prin deciziile Curţii Constituţionale nu se abrogă şi nici nu se modifică prevederi legale, ci se împiedică producerea de efecte juridice de către dispoziţiile declarate neconstituţionale“, s-a constatat că Ordinul Geodezilor din România îşi poate continua activitatea administrativă, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor teritoriale, fără a putea emite documente cu putere juridică.
 3. Se constituie Comitetul de Iniţiativă pentru promovarea intereselor OGR şi ale profesiei de geodez, format din membri Colegiului director şi preşedinţii filialelor teritoriale, semnatari ai tabelului de prezenţă la şedinţa din 3 aprilie 2009.
 4. Se constituie Delegaţia Comitetului de Iniţiativă, formată din următorii membri:
  • Johan Neuner,
  • Gheorghe Novac,
  • Cornel Păunescu,
  • Constantin Moldoveanu,
  • Valeriu Manolache,
  • Nicolae Jianu,
  • Liviu Pologea,

  Membri supleanţi:

  • Constantin Coşarcă,
  • Mircea Afrăsinei,
  • Ovidiu Nicolescu.

  Delegaţia va reprezenta interesele Ordinului Geodezilor din România şi va purta discuţii cu reprezentanţii conducerilor Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, MAI, MIMMCMA, UPLR, ANCPI, în vederea promovării şi aprobării Ordonanţei de urgenţă sau a Legii de organizare şi exercitare a profesiei de geodez, ca propunere legislativă în Parlamentul României.

 5. Ordinul Geodezilor din România va transmite solicitări scrise la Primul ministru al României, dl Emil Boc şi la Viceprim-ministru şi ministrul administraţiei şi internelor, dl Dan Nica, pentru primirea în audienţă a Delegaţiei Comitetului de Iniţiativă.
 6. Membri Comitetului de Iniţiativă, precum şi membri filialelor teritoriale OGR vor lua toate măsurile pentru susţinerea promovării şi adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului sau a Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, ca propunere legislativă .
 7. Pe site-ul www.ogr2007.ro se va publica raportul Comisiei de cenzori privind verificarea bilanţului contabil al OGR pentru anul 2008.
 8. Adresa Consiliului Legislativ cu nr.R/358/3 aprilie 2009, transmisă doamnei Vasilica Coroiu, avocatul OGR, se publică pe site-ul www.ogr2007.ro.

Prof. dr. ing. Johan Neuner