Informare privind şedinţa Colegiului director din data de 7 martie 2009
10-03-2009

În conformitate cu ordinea de zi aprobată, Colegiul director a hotărât următoarele:

  1. A analizat observaţiile şi propunerile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.
  2. A decis transmiterea la ANCPI a proiectului ordonanţei de urgenţă, completat cu propunerile Colegiului director, în vederea definitivării şi înaintării la Ministerul Administraţiei şi Internelor.
  3. A aprobat raportul Comisiei de cenzori privind verificarea bilanţului contabil al OGR, întocmit de expertul contabil pentru anul 2008. Raportul este semnat de toţi membri Comisiei.
  4. Membrii Colegiului director, precum şi membrii filialelor teritoriale vor lua toate măsurile pentru susţinerea promovării şi adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.

Prof. dr. ing. Johan Neuner