Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Examinare arrow Comisia de examinare arrow Recomandări ale Comisiei de Examinare
Recomandări ale Comisiei de Examinare Imprimare
20-02-2008

ImageÎn urma analizării modului de prezentare a primilor candidaţi în faţa Comisiei de Examinare, pentru a veni în sprijinul acestora, comisia recomandă ca la realizarea şi prezentarea lucrării să se ţină cont de următoarele elemente:

 1. Lucrarea trebuie să fie întocmită conform structurii prezentate pe site-ul Ordinului!
 2. Lucrarea propriu-zisă (partea a II-a din structura lucrării) trebuie să cuprindă:
  • Un memoriu tehnic în care să se prezinte modalitatea de efectuare a lucrărilor de teren (metode de măsurare a direcţiilor, distanţelor, etc.), modul de calcul al elementelor specifice lucrării alese pentru prezentare (coordonate, elemente de trasare, precizii etc.);
  • Măsurătorile efectuate pentru atingerea scopului lucrării;
  • Calcule de prelucrare a datelor cu prezentarea atât a rezultatelor intermediare, cât şi a celor finale, din care să rezulte dacă sunt îndeplinite cerinţele de precizie specifice lucrării;
  • Calculul elementelor de trasare, a detaşărilor etc. (dacă este cazul);
  • Schiţa reţelei geodezice utilizate;
  • Schiţe şi planşe specifice lucrării;
 3. Alegerea lucrării de prezentare rămâne la latitudinea candidatului, singura condiţie este, ca din lucrarea prezentată să rezulte capacitatea candidatului de a efectua lucrări din categoria celor prevăzute pentru gradul IV;
 4. Prezentarea lucrării se poate face pe planşe sau pe calculator.

 

 
< Precedent   Următor >