Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow OGR membru UPLR si CEPLIS arrow Membru UPLR arrow Comisarul European MICHELE BARNIER
Comisarul European MICHELE BARNIER Imprimare
09-07-2013

Comisarul European MICHELE BARNIER salută  dialogul acord
asupra modernizării Directivei privind
Recunoaşterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale

     Felicit Parlamentul European şi Consiliul European pentru că am ajuns astăzi la un consens asupra uneia din priorităţile Acordului pentru Piaţa Unică.
    Modernizarea Directivei privind Recunoaşterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale este o msăură importantă în cadrul strategiei care vizează relansarea economiei europene. Prin crearea unui sistem mai eficient de recunoaştere a calificărilor profesionale, modernizarea va contribui la acoperirea penuriei de locuri de muncă în Europa şi va veni în ajutorul celor care vizează noi joburi de înaltă calificare şi aici se au în vedere în special tinerii.
    În Directiva revizuită sunt două mari schimbări care vor încuraja şi simplifica mobilitatea profesioniştilor astfel :
a)    Cardul Profesional European, un certificat electronic care va îmbunătăţi semnificativ procedurile de recunoaştere a calificărilor. În cazul mobilităţii temporare, Cardul va înlocui procedurile de declaraţie existente şi va permite profesioniştilor să furnizeze serviciile fără îndeplinirea altor formalităţi privitoare la calificările lor. În cazul stabilirii  în altă ţară în baza Cardului Profesional, reducerea termenelor şi principiul tacitei recunoaşteri va oferi profesioniştilor asigurarea că le vor fi recunoscute calificările într – un interval de timp rezonabil. Cardul Profesional va fi introdus pentru profesiile care vor să – l folosească.
b)    Introducerea unor noi posibilităţi pentru recunoaşterea automată folosind cadrul comun de formare şi testele.
   Totodată, Directiva include o actualizare a condiţiilor de formare,
incluzând mai multă transparenţă asupra dezvoltării profesionale continue în cazul profesiilor pentru care există sistemul de recunoaştere automată
( medici, dentişti, farmacişti, moaşe, asistenţi medicali, medici veterinari şi arhitecţi ).

    Pentru ca mobilitatea să fie mai facilă şi mai rapidă, Directiva va întări
garanţiile privind sănătatea şi siguranţa consumatorilor şi pacienţilor. Textul prevede crearea unui mecanism de alertă şi clarifică normele privitoare la abilităţile lingvistice ale profesioniştilor.
    Negocierile desfăşurate în cadrul Parlamentului şi Consiliului European
au condus la rezultate bune. Sunt încrezător că cele două instituţii europene vor confirma aceste lucruri foarte curând. Aş dori să mulţumesc în mod deosebit tuturor celor care au contribuit la acest succes şi, în mod special, Raportorului Bernadette Vergnaud, precum şi preşedinţiei cipriote, daneze şi irlandeze  pentru dorinţa de a ajunge la o primă lectură şi pentru spiritul lor de compromis. Doresc, de asemenea, să mulţumesc tuturor părţilor interesate pentru implicarea în consultări şi grupurile pilot întrucât ne – au ajutat prin soluţiile inovative şi eficiente pe care le – au avansat.
    Salut faptul că deja, înainte de acordul final între instituţii, două profesii
foarte mobile – asistenţii medicali şi inginerii şi – au arătat deja un interes clar în a fi primele profesii care vor folosi Cardul Profesional European.
   Directiva privind Recunoaşterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale
este esenţială pentru profesionişti în vederea începerii unei noi afaceri sau pentru găsirea unui loc de muncă în alt stat membru care presupune o calificare specifică pentru o activitate profesională anume. Modernizarea a fost una din cele 12 pârghii care asigură creşterea stabilităţii în Actul pentru Piaţa Unică.
   Elementele principale  ale Directivei modernizate se referă la:
1)    Introducerea unui Card Profesional European va oferi profesioniştilor interesaţi posibilitatea să beneficieze de o recunoaştere mai rapidă şi mai uşoară a calificărilor lor. Cardul ar trebui să faciliteze mobilitatea temporară.  El va fi valabil în funcţie de nevoile exprimate de  profesii. Acesta este asociat unei proceduri optimizate de recunoaştere efectuată în cadrul Sistemului de Informare al Pieţei Interne ( IMI ) existente şi va lua forma unui certificat electronic care permite profesioniştilor să furnizeze servicii sau să se stabliească în alt stat mebru.
2)    Un acces mai bun la informaţie şi la serviciile de e – guvernanţă. Statele membre vor face disponibile toate informaţiile legate de recunoaşterea calificărilor ( lista autorităţilor competente şi documente solicitate ) prin intermediul Punctelor de Contact Unic, care au fost create prin Directiva Servicii şi care operează deja. Profesioniştii vor avea, de asemenea, posibilitatea să completeze procedurile de recunoaştere on-line.  În plus, punctele naţionale de contact existente vor deveni centre de asistenţă, responsabile pentru furnizarea de consultanţă şi asistenţă în cazurile individuale.
3)    Modernizarea cerinţelor minime armonizate de formare. Directiva revizuită introduce anumite schimbări în definirea cerinţelor minime de formare pentru profesiile care beneficiază de recunoaştere automată ( medici, moaşe, asistenţi medicali, dentişti, farmacişti, medici veterniari şi arhitecţi ). Modificările sunt legate de nivelul de acces în profesie  ( pentru moaşe şi asistenţi medicali ), durata minimă a formării ( pentru medici, dentişti, medici veterinari, arhitecţi ) şi / sau lista de cunoştinţe şi abilităţi ( pentru moaşe, asistenţi medicali, dentişti, asistenţi medicali, arhitecţi ) sau lista de activităţi ( pentru farmacişti ).
4)    Va fi înfiinţat un mecanism de alertă. Directiva revizuită introduce o obligaţie pentru autorităţile comeptente ale unui stat membru să informeze autorităţile comepetente din alte state membre în privinţa unui profesionist care a fost interzis, chiar şi temporar în exercitarea activităţii sale profesionale sau care a făcut uz de documente falsificate. Acest schimb de informaţii se va baza pe folosirea Sistemului Informaţional al Pieţei Interne - IMI, Această obligaţie se aplică profesioniştilor care desfăşoară activităţi legate de siguranţa pacientului  sau de educaţia minorilor ( unde profesia este reglementată ).
5)    Principiile comune de formare. Directiva modernizată introduce posibilitatea înfiinţării unor cadre şi teste comune de formare, care au ca scop introducerea unui nou sistem pentru recunoaşterea automată. Un nou cadru comun de recunoaştere ar trebui să fie bazat pe un set comun de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe necesar pentru exercitarea profesiei. Calificările obţinute în baza unor asemenea cadre comune de formare ar trebui în mod automat să fie recunoscute în alte state membre participante. Statele membre pot fi exceptate de la aplicarea cadrelor comune de formare sau de la teste în baza unor condiiţii specifice.
6)    Exerciţiul reciproc de evaluare asupra profesiilor reglementate.
     Un nou mecanism este introdus în Directivă pentru a asigura o mai mare transparenţă şi justificare a profesiilor reglementate. Statele membre vor trebui să furnizeze o listă a propriilor profesii reglementate şi a activităţilor rezervate lor şi să justifice nevoia pentru reglementare.  
    Acest lucru ar trebui să fie urmat de un exerciţiu de evaluare reciprocă facilitat de Comisia Europeană.
7)    Normele privind accesul parţial la o profesie reglementată. Principiul accesului parţial – accesul la anumite activităţi ale unei profesii este inclus în noua Directivă. Beneficiarii acestei prevederi pot fi profesioniştii care se angajează într – o activitate economică reală în statul membru în care doresc să se mute şi care nu există în sine în statul lor de origine. În schimb, activitatea economică poate fi efectuată numai ca parte a unei profesii  care regrupează o serie întreagă de activităţi. De exemplu, un inginer hidraulic care călătoreşte într – un stat membru în care activităţile profesionale pe care le desfăşoară sunt realizate de ingineri calificaţi să lucreze în construirea de drumuri, canale şi porturi, ar putea să obţină acces parţial la profesie în acea ţară. În acest caz, ar trebui doar să fie autoriuzaţi să desfăşoare activităţi în domeniul hidraulicii. Statele membre ar putea să refuze accesul parţial dacă este justificat de motive  predominant de interes general.
8)    Extinderea domeniului de aplicare al Directivei la profesioniştii care nu sunt pe deplin calificaţi. Profesioniştii care deţin o diplomă, dar mai au de completat un stagiu profesional ( solicitat de legile existente în unele state membre, de exemplu în cazul avocaţilor sau profesorilor ) înainte de a obţine acces deplin la o profesie, vor putea să beneficieze de prevederile Directivei dacă vor efectua stagiilor lor în străinătate. Statul membru de origine al unor asemenea stagiari ar trebui să ofere un cadru de recunoaştere mai clar al stagiilor. În această perspectivă, ea poate limita durata unei părţi a stagiului profesional care poate fi efectuat în străinătate. Statele membre vor trebui să publice linii directoare asupra organizării şi recunoaşterii stagiului profesional realizat în străinătate.
9)    Clarificarea domeniului de aplicare al Directivei pentru notari. Textul clarifică faptul că Directiva nu trebuie să se aplice notarilor numiţi printr - un act oficial al guvernului.
10)    Norme privind abilităţile lingvistice. Directiva revizuită clarifică faptul că verificarea cunoştinţelor lingvistice ale unui profesionist ar trebui să aibă loc doar după ce statul membru a recunoscut calificarea. În cazul profesiilor cu implicaţii pentru siguranţa pacientului, autorităţile competente pot efectua controale lingvistice proporţionale după recunoaşterea unei calificări. În alte cazuri, controlul lingvistic poate interveni doar dacă autoritatea competentă are îndoieli serioase şi concrete în privinţa cunoştinţelor de limbă ale profesionistului. În orice caz, controlul lingvistic ar trebui să fie limitat la cunoaşterea unei singure limbi a statului membru gazdă.

 
< Precedent   Următor >