Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
I N F O R M A R E Imprimare
28-01-2013
cu privire la unele acţiuni întreprinse de  
Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS în ultima perioadă 

   
  1. Planul de Acţiune privind « Antreprenoriatul anilor 2020 «
Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS  a anunţat, recent, publicarea mult aşteptatului Plan de Acţiune pentru Antreprenoriat al Comisiei Europene. 
Documentul a fost făcut public în data de 9 ianuarie 2013 în timpul Conferinţei de presă ţinută de ANTONIO TAJANI, Comisarul European responsabil pentru Industrie şi Antreprenoriat. 
Împreună cu Planul de Acţiune au fost publicate un Comunicat de presă şi un raport. 
« Planul de Acţiune «  este, în fapt, un Comunicat al Comisiei Europene. Aceasta însemană că propunerea Comisiei Europene nu este încă un document legislativ. Scopul său este acela de a informa statele membre, părţile interesate şi instituţiile cu privire la poziţia Comisiei Europene referitor la Antreprenoriat şi să invite statele membre să ia unele măsuri pentru ele însele. 
Planul de Acţiune este format din trei « Piloni de Acţiune « , fiecare dintre ei fiind divizat în diferite forme şi obiective, după cum urmează : 
Pilonul 1 de Acţiune – Educaţie şi pregătire antreprenorială pentru a sprijini creşterea şi crerea de noi afaceri 
1. Noi fundamente : creşterea calităţii învăţământului antreprenoriatului, care trebuie să devină unul primordial ; 
2. Noi frontiere : o educaţie mai înaltă pentru antreprenoriat ; 
Pilonul 2 de Acţiune – Crearea unui climat în care antreprenorii să poată să se dezvolte 
1.     Un acces mai bun la finanţare ; 
2.     Sprijinirea noilor afaceri în faze cruciale ale ciclului lor de viaţă şi acordarea de sprijin în vederea dezvoltării lor ; 
3.     Stimularea de noi oportunităţi de afaceri în epoca digitală ; 
4.     Un transfer mai facil al afacerilor ; 
5.     Transformarea falimentului în succes, acordarea celei de a doua şanse pentru faliţi ; 
6.     Adoptarea de reguli mai clare şi mai simple. 
Pilonul 3 de Acţiune – Rolul modelelor şi promovarea lor în cadrul grupurilor specifice 
1.     Noi percepţii: antreprenori în rol de modele; 
2.     Noi orizonturi : promovarea modelelor în rândul femeilor, bătrânilor; emigranţilor, şomerilor şi tinerilor. 
 
CEPLIS îşi exprimă satisfacţia pentru faptul că specificitatea profesiilor liberale a fost recunoscută în mod solemn de către Comisia Europeană în documentul menţionat mai sus. 
Într – adevăr, Comunicatul a evidenţiat, în mod explicit, faptul că fiecare întreprindere mică şi mijlocie este diferită : aceste întreprinderi   variază în funcţie de mărime, domenii de activitate şi formă legală, elemente ce reclamă o atenţie adecvată şi adaptată din partea politicienilor. Acest principiu se aplică, în mod egal, profesiilor liberale şi antreprenorilor individuali, care contribuie, de asemenea, în mod semnificativ, la economia europeană. 
Planul de Acţiune revine, de asemenea, la două aspecte discutate deja în cadrul CEPLIS şi anume : importanţa pentru întreprinderile mici şi mijlocii de a avea cel mai bun posibil acces la finanţare  şi nevoia de a reduce pentru aceste întreprinderi a poverii administrative. Legat de accesul la finanţare, Comisia Europeană afirmă că « … mai este încă mult de căutat la nivel european şi naţional pentru a depăşi deficienţele legate de piaţă, inclusiv explorarea alternativelor pentru acordarea de împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii de către bănci, să fie completate resursele financiare private limitate şi să existe o informare permanentă cu privire la fondurile financiare mai uşor de accesat « . 
Referitor la problema poverii admnistrative, aceasta rămâne în topul agendei politice a Comisiei  Europene. Urmare rezultatului consultării menţionată mai sus, Comisia va propune , cu siguranţă,  remedii specifice. De exemplu, « … Birocraţia va fi eliminată sau redusă cât mai mult posibil pentru afaceri şi în special pentru microîntreprinderi inclusiv pentru autoangajaţi şi profesii liberale, care sunt foarte vulnerabile la povara birocraţiei datorită mărimii lor reduse, numărului mic de personal şi resurselor financiare limitate « . În acelaşi timp, spune Comisia Europeană, barierele exagerate şi nejustificate care există la admiterea într – o profesie trebuie să fie înlăturate. 
Ca un răspuns la această problemă, Comisia Europeană intenţionează să « … înfiinţeze un grup de lucru care să evalueze nevoile specifice ale antreprenorilor din profesiile liberale în raport cu aspecte precum simplificarea, internaţionalizarea şi accesul la finanţare. 
CEPLIS apreciază că în Planul de Acţiune elaborat de către Comisia Europeană există multe idei care nu sunt favorabile profesiilor liberale. Astfel, promisiunile făcute de Comisia Europeană cu privire la înfiinţarea unui grup de lucru care să elaboreze o Cartă a Profesiilor Liberale nu s – a realizat încă. 
Biroul Executiv al CEPLIS speră să lămurească o serie de aspecte privind profesiile liberale în cadrul discuţiilor pe care acesta le va avea către sfârşitul acestei luni cu un membru al Cabinetului Comisarului European ANTONIO TAJANI. 
3.     Stadiul actual al adoptării propunerii legislative de modernizarea a Directivei privind Recunoaşterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale nr. 2005/36/CE 
Comitetul Parlamentului European pentru Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorului urmează să – şi dea votul cu privire la proiectul legislativ privind modernizarea Directivei de mai sus la data de 23 ianuarie 2013, după ce, în prealabil, au ajuns la un compromis. 
Acest compromis s – a realizat cu privire la un număr de 12 aspecte, multe dintre ele aflate într – o fază avansată de finalizare precum accesul parţial, pregătire profesională, cardul profesional, mecanismul de alertă, verificarea cunoştinţelor de limbă pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii. 
Raportorul principal BERANDETTE VERGNAUD  a identificat mai multe aspecte printre care excluderea naotarilor din Directivă, precum şi cerinţe pentru unele profesii sectoriale, cum sunt asistenţii medicali,aspecte asupra cărora va trebui să se  discute înainte de vot. 
Raportorii din umbră au fost de acord cu evaluarea  făcută de raportorul principal cu privire la notari şi asistenţii medicali şi au recunoscut dificultatea în a se ajunge la un compromis referitor la aceste aspecte. 
Alte intervenţii în cadrul Comitetului Parlamentar s – au concentrat asupra particularităţilor privind contractele de pregătire profesională, prezumţia de nevinovăţie referitor la mecanismul de alertă pentru profesiile din domeniul medical şi preferinţa arătată pentru dimensionarea  cerinţelor de pregătire profesională pentru  profesiile din domeniul medical prin competenţă şi nu prin durată.  
 
< Precedent   Următor >