Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow OGR membru UPLR si CEPLIS arrow Membru UPLR arrow 12 proiecte pentru Piaţa Unică în anul 2012
12 proiecte pentru Piaţa Unică în anul 2012 Imprimare
21-09-2011
Piaţa Unică rămâne în continuare nucleul şi miezul economic al forţei motricea Uniunii Europene. Potenţialul său de creştere nu a fost încă pe deplin exploatat, în ciuda progresului înregistrat de la crearea sa în anul 1992. Aşadar, Piaţa Unică trebuie să se deschidă spre nou, spre o creştere ecologică şi totală.

Piaţa Unică rămâne cel mai important mijloc de răspuns la criza economică actuală. Actul pentru Piaţa Unică adoptat de Comisia Europeană propune 12 proiecte pentru relansarea acesteia în anul 2012.

Aceste 12 instrumente de creştere, competitivitate şi progres social variază de la mobilitatea lucrătorilor la finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi protecţia consumatorului prin conţinutul digital, taxare şi reţele transeuropene.

Scopul lor este îmbunătăţirea vieţii tuturor celor ce acţionează pe Piaţa Unică : oameni de afaceri, cetăţeni, consumatori şi muncitori.

Preşedintele Comisiei Europene, JOSE MANUEL BARROSO a declarat că „ Piaţa Unică a reprezentat întotdeauna forţa motrice din spatele dezvoltării noastre economice şi prosperităţii şi acum mai mult ca niciodată , aceasta rămâne cel mai bun aliat în lupta cu criza. Cele 12 proiecte vor crea posibilitatea de a oferi un nou impuls care va fi, în mod semnificativ, în beneficiul oamenilor de afaceri, muncitorilor şi consumatorilor. Obiectivul nostru este o Piaţă Unică mai puternică în 2012! ”.

Comisarul European pentru Piaţa Internă şi Servicii, MICHEL BARNIER a adăugat „ Propunerea este un răspuns coerent la neajunsurile Pieţei Interne şi vizează realizarea unui model de creştere sustenabil şi total . Comisia Europeană face apel la toate părţile implicate, mai întâi de toate statelor membre şi Parlamentului European să – şi însuşească acest plan de acţiuni prin rapida adoptare a celor 12 măsuri cheie până în 2012, pentru a oferi iniţiativelor actorilor Pieţei Unice o mai mare şansă de a beneficia din plin de oportunităţile oferite ”.

Mai mult de 850 contribuţii primite în decursul a 4 luni de dezbatere publică şi opiniile şi concluziile instituţiilor europene au permis Comisiei Europene să identifice cele 12 instrumente de stimulare a creşterii şi sporire a încrederii cetăţenilor. Fiecare instrument este însoţit de o iniţiativă emblematică prin care Comisia Europeană promite să facă propuneri pe parcursul următoarelor luni, scopul fiind obţinerea în final a aprobării de la Parlamentul şi Consiliul European înainte de sfârşitul anului 2012.

Totodată, fiecare instrument conţine alte importante propuneri care trebuie să beneficieze de impulsul generat de iniţiativa emblematică în scopul de a face progrese uneori în paralel şi uneori la o rată uşor mai lentă.

Cele 12 proiecte sunt următoarele:

 • Accesul la finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Aceasta este o măsură în favoarea a mai mult de 20 milioane de întreprinderi mici şi mijlocii din Europa, cărora lipsa de finanţare le crează deseori dificultăţi în recrutarea personalului, lansarea de noi produse sau crearea infrastructurii. Obiectivul este aplicarea de reguli comune pentru fondurile capitalului de risc care să permită celor stabiliţi într – un stat membru să investească în oricare alt stat membru pentru a oferi întreprinderilor mici şi mijlocii inovatoare cu o finanţare combinată cu expertiza necesară şi preturi atractive.

 • Mobilitatea lucrătorilor

În anul 2009, 5,8 milioane de europeni, echivalentul a 2,5% din populaţia activă a Uniunii Europene lucra într – un alt stat membru decât cel de origine. Creşterea mobilităţii pentru lucrătorii calificaţi ar ajuta economia europeană să fie mult mai competitivă.

Faptul că multe locuri destinate personalului de înaltă calificare rămân vacante determină urgentarea acestui proces. Pentru înlăturarea obstacolelor legale care încă împiedică cetăţenii europeni de a desfăşura activităţi acolo unde doresc, se intenţionează modernizarea regulilor recunoaşterii calificărilor profesionale, precum şi simplificarea procedurilor, revizuirea domeniului de aplicare a profesiilor reglementate şi întărirea încrederii şi cooperării între statele membre, în primul rând prin punerea în circulaţie a unui Card Profesional European.

 • Drepturile de proprietate intelectuală

Proprietatea intelectuală este tot atât de importantă, precum materiile prime sau baza industrială: între 44% şi 75% din resursele oamenilor de afaceri europeni sunt conectate cu ea. Este un avantaj comparativ puternic al Uniunii Europene. Este crucial, totodată, pentru competitivitatea europeană să ofere protecţie brevetului unitar pentru invenţii pentru cât mai multe state, obiectivul fiind acordarea acestuia în anul 2013.

 • Consumatorii, jucătorii Pieţei Unice

Pentru a câştiga încrederea consumatorilor în Piaţa Unică, trebuie să li se garanteze drepturile. Aceasta înseamnă, mai presus de toate, dezvoltarea abordărilor alternative în soluţionarea litigiilor şi înlocuirea lor cu mijloace extrajudiciare de atac.

Consumatorii vor avea astfel, un acces mai facil la proceduri, mai rapide şi mai ieftine. Este esenţială dezvoltarea comerţului on line în care sporirea încrederii consumatorului în comerţul electronic transfrontalier ar produce un venit estimat la 2,5 milioane Euro.

 • Serviciile, întărirea standardizării

Serviciile reprezintă forţa motrice din spatele creării locurilor de muncă în Europa: în timp ce creşterea Uniunii Europene a ajuns la o medie de 2,1 % pe an din 1998 în 2008, sectorul serviciilor a crescut cu un procent de 2,8 % pe an. Angajarea forţei de muncă a crescut cu 2% pe an, în timp ce economia în întregul ei, doar cu 1%. Pentru a profita la maximum de acest avantaj , Comisia Europeană propune revizuirea legislaţiei asupra sistemului european de standardizare pentru a – l extinde şi la servicii şi pentru a face procedurile de standardizare mult mai efective, eficiente şi totale.

 • Reţele europene mai puternice

Transportul, energia şi reţele de comunicare electronică sunt coloana vertebrală a Pieţei Unice. Infrastructurile înalt performante sunt mijloacele de accelerare şi un preţ rezonabil pentru al libera circulaţie a persoanelor, bunurilor, surselor de energie şi a informaţiilor. Comisia Europeană va adopta legislaţia asupra energiei şi infrastructuri de transport în vederea identificării proiectelor strategice de interes european.

 • Piaţa Unică Digitală

C âştigarea încrederii în tranzacţiile electronice este o măsură sine qua non pentru dezvoltarea Pieţei Unice Digitale de care vor beneficia cetăţenii, oamenii de afaceri şi autorităţile. Europa are nevoie de legislaţie pentru a garanta recunoaşterea reciprocă a identificării electronice şi autenticitate pe teritoriul său, precum şi o revizuire a Directivei privind semnătura electronică pentru a permite o interacţiune electronică sigură şi fără obstrucţii.

 • Antreprenoriatul social

Ca şi în cazul legitimităţii în obţinerea profitului financiar, unii oameni de afaceri aleg să urmărească obiective de interes general, precum dezvoltarea socială, etică şi a mediului. Acest sector generează creştere şi crearea de noi locuri de muncă. Pentru încurajarea acestei măsuri, este necesar să se profite de instrumentul financiar oferit de industria de gestionare a activelor europene. Se propune un cadru european pentru fondurile mutuale de investiţii, cât şi amplificarea efectului iniţiativelor naţionale existente prin oferirea de fonduri pentru oportunităţile oferite de Piaţa Unică.

 • Taxarea

Legislaţia europeană în domeniul taxelor nu mai răspunde nevoilor Pieţei Unice a secolului XXI sau provocărilor dezvoltării sustenabile. Totodată, aceasta nu mai oferă suficientă încurajare practicilor care promovează economisirea energiei sau celor prietenoase medicului înconjurător. De aceea, se propune o revizuire a Directivei privind Taxa asupra energiei, urmărind să garanteze tratamentul consistent diverselor surse de energie şi deci o mai bună luare în considerare a conţinutului energetic al produselor şi al emisiilor lor de dioxid de carbon.

 • O mai mare coeziune socială

Pentru a spori coeziunea socială în Europa, Comisia Europeană intenţionează să facă o propunere legislativă pentru îmbunătăţirea aplicării Directivei privind detaşarea lucrătorilor pentru prevenirea şi penalizarea oricărui abuz sau eludare a regulilor. Se va clarifica, totodată, exercitarea drepturilor sociale fundamentale ca parte a exercitării libertăţilor economice.

 • Mediul reglementat pentru afaceri

Oamenii de afaceri încă văd Piaţa Unică ca un mediu de constrângere şi nu de oportunităţi. De aceea, mediul lor trebuie să fie simplificat prin reducerea constrângerilor reglementate şi a celor administrative. Pentru a realiza acest lucru, Comisia propune o simplificare a Directivelor privind auditarea în privinţa obligaţiilor de raportare financiară şi o reducere a barierei administrative, mai ales pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

 • Achiziţii publice

Autorităţile publice cheltuiesc aproape 18% din Produsul intern brut pe bunuri, servicii şi lucrări publice. Această cheltuială publică este un instrument esenţial pentru creştere. Legislaţia europeană şi cea naţională a deschis contractele de achiziţie publică concurenţei corecte, oferind cetăţenilor o calitate cât mai bună la cel mai bun preţ. Comisia Europeană a propus modernizarea acestui cadru legislativ pentru a ajunge la o politică echilibrată în susţinerea cererii pentru un mediu prietenos, responsabilitate socială şi bunuri şi servicii inovative pentru a furniza autorităţilor contractante proceduri mai flexibile şi mai simple şi să ofere întreprinderilor mici şi mijlocii un acces mai uşor.

La sfârşitul anului 2012, Comisia Europeană va face o evaluare a progresului planului de acţiuni şi va prezenta programul pentru etapa următoare.

Consideraţiile sale vor fi însoţite de un studiu economic la o scară largă ale cărui rezultate ar trebui să ajute la identificarea oricărui sector cu potenţial de creştere, dar încă neexploatat şi, după caz, identifică noi modalităţi de creştere.

 
< Precedent   Următor >