Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
INFORMARE Imprimare
15-04-2011
cu privire la principalele acţiuni întreprinse de profesiile liberale europene în ultima perioadă

1) Consultarea Publică privind Directiva referitoare la Recunoaşterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale nr. 2005 / 36 / CE

Consultarea publică privind Directiva referitoare la Recunoaşterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale iniţiată de Comisia Europeană s – a încheiat la data de 15 martie 2011.

Această consultare publică reprezintă o primă etapă a procesului de revizuire a Directivei 2005/36/CE privind Recunoaşterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale, care este, fără îndoială, una din cele mai importante legi europene pentru profesiile liberale.

După ce Comsia Europeană va finaliza analiza tuturor propunerilor făcute în cadrul Consultării publice în cauză, va organiza o Conferinţă, prilej cu care va informa părţile interesate cu privire la etapele ce vor urma.

La începutul toamnei se va publica o Carte Verde, după ce lucrările Grupului de coordonare privind Cardurile profesionale europene vor fi încheiate. Precizăm că din acest Grup face parte şi Dr. THEODOROS KOUTROUBAS, Directorul General al CEPLIS.

Părţile interesate vor avea din nou posibilitatea de a interveni în această etapă înainte ca o propunere formală referitoare la Directivă să fie înaintată de Comisia Europeană Parlamentului European şi Consiliului European.

JURGEN TIEDJE, Şeful Unităţii “ Calificări “ din cadrul Direcţiei Generale privind Piaţa Internă a Comisiei Europene a anunţat că Parlamentul European a cerut Deparatmentului său să accelereze publicarea Cărţii Verzi privind revizuirea Directivei privind Recunoaşterea Reciprocă a Calificărilor Profesioanle.

Ca urmare, deşi iniţial s – a stabilit că documentul de mai sus va fi publicat la începutul toamnei, este aproape cert că el va fi adus la cunoştinţa publicului la sfârşitul lunii iulie 2011.

Totodată, Colegiul Comisarilor a decis să discute în luna aprilie a.c. documentul adiţional la “ Actul Pieţei Unice “, elaborat de MICHEL BARNIER, Comisarul pentru Piaţa Internă şi Servicii., în scopul definirii celor 12 priorităţi asupra cărora statele membre trebuie să ajungă la un acord politic până la sfârşitul anului 2012.

În acest context, JURGEN TIEDJE a propus extinderea lucrărilor Grupului de coordonare până în luna octombrie a.c., pentru a putea fi elaborate cât mai multe studii referitoare la implementarea cardurilor unor profesii liberale.

Grupul de coordonare a discutat în detaliu şi documentul Non – paper al Comisiei Europene cu privire la cardurile europene.

2. Întâlnire între reprezentanţii Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS şi cei ai Comisiei Europene în problema revizuirii Directivei referitoare la Calificările Profesionale

La data de 4 aprilie 2011, JACQUES REIGNAULT, Preşedinte CEPLIS şi respectiv Dr. THEODOROS KOUTROUBAS, Director General al CEPLIS au avut o întâlnire cu CREGOIRE SCHOLER, responsabil cu problema calificărilor profesionale din cadrul cabinetului Comisarului European pentru Piaţa Unică şi Servicii MICHEL BARNIER.

Cu acest prilej, Preşedintele JACQUES REIGNAULT a prezentat, în detaliu, poziţia CEPLIS în contextul procesului actual de revizuire a Directivei nr. 2005 / 36 / CE şi a insistat asupra necesităţii implicării directe a profesiilor liberale în toate discuţiile care vizează elaborarea ideilor referitoare la Curricula europeană, cunoscută sub numele de « cel de – al 28 – lea regim «, menită să înlocuiască platformele comune.

Totodată, Preşedintele CEPLIS a afirmat că, în perioada imediat următoare, Grupul de lucru al CEPLIS constituit în acest scop, va transmite Direcţiei Generale pentru Piaţa Internă din cadrul Comisiei Europene, propunerile sale, care să fie luate în considerare la elaborarea Cărţii Verzi.

În cadrul întâlnirii s – a mai discutat problema finanţării de către Comisia Europeană a Institutului de Cercetări din Leeds pentru profesiile liberale, existând şansa ca solicitarea CEPLIS să fie satisfăcută.

3) Foaia de parcurs a Comitetului Economic şi Social European pentru democraţie participativă europeană

Grupul Activităţilor Diverse, cunoscut şi ca Grupul III al Comitetului Economic şi Social European, în care sunt reprezentate şi profesiile liberale europene, a publicat primele sale concluzii cu privire la perspectivele democraţiei participative europene.

În acest context, LUCA JAHIER a subliniat importanţa deosebită a Dialogului social.

Participanţii la reuniunea de adoptare a concluziilor de mai sus, a acuzat slaba participare a cetăţenilor şi structurarea dificilă a societăţii civile la nivel european.

Mai mult, Vicepreşedintele Parlamentului European ISABELLE DURANT a relevat imposibilitatea cetăţenilor de a identifica problemele esenţiale ale legislaţiilor europene.

Grupul III a estimat că trebuie adoptată o poziţie proactivă şi că este necesar a fi utilizată experienţa statelor membre şi a organizaţiilor societăţii civile.

Foaia de parcurs pentru democraţie participativă sintetizează acţiunile pe care trebuie să le desfăşoare atât Comitetul Economic şi Social European cât şi alte instituţii europene şi statele membre.

Relansarea metodei comunitare în cadrul Dialogului social trebuie să fie următoarea etapă, care să promoveze iniţiativa civică europeană.

4) Parlamentul European a adoptat Directiva COM 0668 / 2008 referitoare la prevenirea medicamentelor contrafăcute

Comercializarea medicamentelor contrafăcute a luat amploare la nivelul Uniunii Europene. Această activitate a înregistrat maximul în anul 2010, ceea ce a determinat ca membrii Parmanetului European să aprobe la 16 februarie 2011 o nouă lege menită să întărească procedurile de achiziţionare a medicamentelor.

Noua legislaţie are ca scop ameliorarea sistemului de etichetare a medicamentelor disponibile în Europa prin folosirea codurilor de bare, numerelor de serie, hologramelor astfel încât acestea vor putea fi urmărite până la producătorii şi dealerii care se ocupă cu contrafacerea. De asemenea, aceste măsuri vor fi însoţite şi de lansarea unui logo nou, ceea ce va oferi posibilitatea consumatorilor de a distinge medicamentele de cele contrafăcute.

Sub incidenţa acestei Directive, vor intra şi medicametele comercializate on line. Site – urile care au acest tip de comerţ electronic, vor trebui să obţină autorizaţia de comercializare şi să prezinte logo – ul pe site. Măsura a intervenit urmare anunţului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii conform căruia, mai mult de jumătate din medicametele achiziţionate pe internet sunt produse ilegale şi contrafăcute.

5) Serviciul public electronic

Doamna Neelie Kroes, Vicepreşedinte al Comsiei responsabile cu strategia electronică consideră că este “ impardonabil ca o persoană care doreşte să studieze, să primească îngrijiri de sănătate sau pur şi simplu să trăiască într – o altă ţară, să constate că sistemul electronic este mai complicat decât cel uzual “.

Comisia Europeană a prezentat recent cel de al nouălea Raport de evaluare comparativă privind administraţia electronică.Conform acestuia, sistemul administraţiei electronice este un mijloc de sprijin pentru autorităţile publice în privinţa sporirii eficacităţii. Pe termen lung, Comisia Europeană doreşte ca toţi cetăţenii să – şi poată accesa dosarele folosind internet – ul.

Extinderea acestui sistem şi în alte domenii, precum îngrijirile de sănătate, drept şi achiziţii publice este percepută ca necesară la nivelul Uniunii Europene în scopul promovării economiei digitale şi serviciilor ( cardul de identificare electronică, semnătura electronică şi accesul on line la datele medicale ).

Cu toate acestea, vor trebui clarificate aspecte precum domeniul e – sănătate. Industria de reprezentare consideră că tehnologia necesară există deja în toată Europa, dar că introducerea acestuia rămâne imposibilă datorită unei interoperabilităţi insuficiente şi a lipsei de standarde de schimb a datelor.

Un lucru este cert şi anume – criteriul administrativ electronic trebuie mai întâi supus unei uniformizări a sistemelor în cele 27 de state membre.

6) Consultarea europeană asupra securităţii în materie de îngrijiri de sănătate

Scopul consultării lansată de Direcţia Generală de Sănătate a Comisiei Europene este stabilirea unor acţiuni concrete cu sprijinul părţilor interesate pentru protejarea cetăţenilor europeni contra epidemiilor transfrontaliere.

Consiliul European a invitat, în anul 2010, statele membre să – şi consolideze coordonarea şi colaborarea în privinţa maladiilor şi în special a epidemiilor. Astfel, se impune o abordare coerentă în prevenirea şi lupta împotriva epidemiilor : cadrul de pregătire a statelor membre, evaluarea riscului sănătăţii publice şi un tratament eficace. În acest proces, coordonarea şi comunicarea sunt specte cheie pentru prevenirea riscurilor şi crizelor pe care situaţii de acest gen le pot declanşa.

La ora actuală, prevenirea şi controlul epidemiilor la nivel european este acoperită de legislaţia care datează din anul 1998 şi autorizează o supraveghere epidemiologică elementară cât şi o anumită coordonare a acţiunilor necesar a fi întreprinse.

Mai mult, nu există astăzi nici o legislaţie care să acopere riscurile provocate de agenţii chimici şi biologici, alţii decât maladiile infecţioase, agenţii radiologi şi nucleari şi alte dezastre ecologice.

Prin aceste consultări asupra securităţii îngrijirilor de sănătate se doreşte să se asigure că toate ameninţările la adresa sănătăţii sunt tratate de o manieră similară bolilor infecţioae.

Consultarea părţilor interesate ( autrităţi naţionale, regionale şi locale, grupuri de interes, ONG –uri, instituţii de sănătate ) are loc în perioada 4 martie – 29 aprilie 2011.

7) Comisia Europeană a solicitat Suediei să modifice Legea de transpunerea a Directivei privind “ Recunoaşterea Reciprocă a Diplomelor şi Calificărilor Profesionale “

Libertatea de mişcare şi libertatea de a furniza servicii sunt principii fundamentale ale Pieţei Unice. Ele acordă companiilor şi cetăţenilor dreptul de a realiza afaceri pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale este un principiu cheie pentru garantarea celor două libertăţi şi pentru existenţa unor pieţe de muncă flexibile. Regulile Uniunii Europene permit profesioniştilor liberali să se deplaseze în interiorul graniţelor şi să desfăşoare activităţi în alt stat membru.

Mai mult, cerinţele minime de pregătire în unele profesii precum doctorii, moaşele, dentiştii, asistenţii medicali, medicii veterinari, farmaciştii şi arhitecţii sunt armonizate la nivel european şi ca atare, diploma acestora trebuie, în mod automat, recunoscută în fiecare stat membru. Adică, profesioniştii liberali care au obţinut calificarea într – un stat membru au dreptul să lucreze în alt stat membru, fără a fi obligaţi să susţină un test de aptitudini sau să parcurgă o perioadă de adaptare.

Comisia Europeană consideră că legislaţia suedeză asupra calificărilor medicilor generalişti nu este armonizată cu Directiva referitoare la Recunoaşterea Calificărilor Profesionale 2005 / 36 / CE. În particular, autorităţile suedeze nu respectă recunoaşterea automată a calificărilor medicilor generalişti obţinute în alt stat membru.

Comisia Europeană consideră că Suedia a încălcat normele prin menţinerea a două calificări diferite pentru medicii generalişti: “ specialist în medicina generală “ – nivel înalt de pregătire şi deţinut de marea majoritate a celor care exercită practica medicală generală în Suedia şi “ Europa doctor “ – nivel scăzut de pregătire. Suedia aplică recunoaşterea automată doar dacă medicul generalist din alt stat membru doreşte să lucreze ca un « Europa doctor « . Dacă respectivul profesionist doreşte să exercite activităţi legate de practica medicală generală ca un « specialist în medicină generală « , atunci acesta va trebui să treacă un test de aptitudini sau o perioadă de adaptare.

În aceste condiţii, autorităţile suedeze descurajează medicii generalişti din alt stat membru să obţină un loc de muncă în Suedia, aşa cum sunt îndreptăţiţi să o facă.

Comisia Europeană a transmis Suediei un răspuns motivat – al doilea pas din cadrul procedurii referitoare la încălcarea legislaţiei.

Dacă autorităţile suedeze nu vor lua măsurile necesare remedierii încălcării Directivei în decurs de două luni, Comsia Europeană va deferi cazul Curţii Europene de Justiţie.

8) Ziua Naţională a Profesiilor Liberale din Franţa

La 11 martie 2011, Camera Naţională a Profesiilor Liberale din Franţa – CNPC a organizat, la Lyon, o zi a profesiilor liberale.

Principalele teme discutate s – au referit la codurile etice şi deontologice, precum şi la revizuirea Directivei privind Recunoaşterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale.

Cu acest prilej au fost consemnate intervenţii ale unor reprezentanţi ai Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS şi anume ARMAND GERSANOIS, Trezorier şi Dr. THEODOROS KOUTROUBAS, Director General, care s – au referit la provocările cu care se confruntă profesiile liberale europene.

 
Următor >