Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Informatii utile arrow Sedinta colegiului director - Convocator Nr. 1095 / 26.09.2008
Sedinta colegiului director - Convocator Nr. 1095 / 26.09.2008 Imprimare
07-10-2008

În temeiul art. 28 din Legea nr. 16/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi a art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez (ROF), se convoacă şedinţa Colegiului director, care va avea loc la sediul Ordinului Geodezilor din România (Str. Ion Maiorescu nr. 67, Sector 2, Bucureşti – Bucur Obor), în data de 30.09.2008, orele 15.00.

Ordinea de zi va fi următoarea :

 1. Informare.
 2. Analizarea amendamentelor la propunerea legislativă nr. L342/2008 pentru completarea şi modificarea Legii 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, în vederea discutării în Comisia juridică a Senatului.
 3. Analizarea propunerilor de modificare a Statutului UPLR.
 4. Analizarea notei privind persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală şi biroul individual.
 5. Analizarea contestaţiilor formulate împotriva unor hotărâri ale Comisiei de autorizare.
 6. Probleme ale activităţii curente:
  • Informare privind organizarea Conferinţei naţionale cu tema „Ziua profesiilor liberale din România”;
  • Analizarea posibilităţilor de achiziţionare a unui sediu pentru OGR.

În urma analizării documentelor înscrise pe ordinea de zi, Colegiul director, în data de 30.09.2008, a luat următoarele decizii:

 1. Informarea se publică pe site-ul www.ogr2007.ro .
 2. Colegiul director a adoptat amendamentele OGR la propunerea legislativă nr. L342/2008 pentru completarea şi modificarea Legii 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, care au fost înaintate Comisiei juridice din Senatul României.
 3. Colegiul a fost de acord cu propunerile de modificare a Statutului UPLR, înaintate de această instituţie.
 4. Colegiul a luat act de conţinut şi a decis ca Nota privind persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală şi biroul individual să fie publicată pe site.
 5. Colegiul a analizat conţinutul unei contestaţii la hotărârea Comisiei de autorizare şi a decis respingerea acesteia.
 6. Probleme ale activităţii curente:
  • Colegiul a fost de acord cu agenda Conferinţei naţionale cu tema „Ziua profesiilor liberale din România”, organizată de UPLR.
  • Colegiul a decis ca în perioada următoare să fie analizate ofertele privind noul sediu al OGR.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner
 
< Precedent   Următor >