Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Legislatie arrow Decizia Colegiului Director Nr. 110 din 04.07.2008
Decizia Colegiului Director Nr. 110 din 04.07.2008 Imprimare
14-07-2008

privind modalităţile de plată a taxelor de autorizare, examinare şi a cotizaţiilor de membru OGR

În temeiul art. 23 alin (1) lit. c) şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/19.01.2007, a art. 21 şi 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez (ROF), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601/31.08.2007,

COLEGIUL DIRECTOR AL OGR DECIDE :

Art. 1- Taxele de autorizare, de examinare şi cotizaţiile anuale de membru OGR se achită în contul bancar al Ordinului Geodezilor din România, deschis la BRD, Filiala Tei, Sectorul 2, Bucureşti, nr. IBAN RO39 BRDE 445S V867 0573 4450, Cod fiscal 22143907.

Art. 2- (1) Valoarea taxelor şi cotizaţiei anuale se aprobă de Conferinţa naţională a Ordinului, în conformitate cu prevederile art. 25 lit. g) din Legea nr. 16/2007 şi art. 17 lit. i) din ROF.

(2) Pentru anul 2008, valorile sunt următoarele (în RON):

  • 1.000 lei taxa de autorizare;
  • 300 lei taxa de examinare;
  • 1.800 lei cotizaţia anuală, cu termen de plată conform art. 61 lit. f) din ROF.

Art. 3- Trimestrial, în urma înscrierii şi centralizării contabile, se virează filialelor suma procentuală din valoarea cotizaţiilor încasate, conform prevederilor art. 46, alin. (4) din ROF.

Art. 4- Colegiul director al filialei teritoriale va asigura gestionarea eficientă a bugetului de venituri şi cheltuieli şi va adopta decizii de cheltuire a banilor pentru buna funcţionare a filialei, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5- Verificarea execuţiei bugetare se execută în conformitate cu prevederile art. 30 din Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Geodezilor din România.

Art. 6 – Prezenta decizie va fi difuzată preşedinţilor filialelor teritoriale ale OGR , care o vor aduce la cunoştinţa celor interesaţi.

Decizia a fost aprobată în şedinţa Colegiului director din data de 04.07.2008 cu votul membrilor prezenţi.

MEMBRII COLEGIULUI DIRECTOR

Johan Neuner, preşedinte

Novac Gheorghe, vicepreşedinte

Păunescu Cornel, vicepreşedinte

Manolache Valeriu          Someşan Nadejda

Afrăsinei Mircea              Spătar Cornel

Prioteasa Sorin              Oanea Orest

Beucan George              Palamariu Maricel

Jianu Nicolae                 Ţaga Claudiu

 
< Precedent   Următor >