Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Legislatie arrow Ordin nr. 17/2008 din 07.07.2008
Ordin nr. 17/2008 din 07.07.2008 Imprimare
14-07-2008

privind modul de utilizare a ştampilelor OGR

Având în vedere prevederile art. 27, 31 şi 32 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, art. 24 lit. e) şi art. 44 şi 45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez,

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România emite prezentul ordin,

Art. 1. – Geodezii cu drept de semnătură, autorizaţi de Ordinul Geodezilor din România în baza art. 5 şi 8 din Legea nr. 16/2007 şi înscrişi în Registrul naţional al geodezilor, vor parafa lucrările executate cu ştampila tip OGR, însoţită de ştampila Societăţii comerciale în care au declarat că îşi exercită dreptul de semnătură - unde este cazul.

Art. 2. – (1) Geodezii prevăzuţi la art. 1 din prezentul ordin, de la data înscrierii în Registrul naţional al geodezilor, nu mai au dreptul de folosire a parafei obţinută în baza autorizării acordate de către ANCPI/OCPI.

(2) De prelungirea termenului de aplicare a Legii 16/2007 pot beneficia doar specialiştii care, până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2008, nu au obţinut dreptul de semnătură de la OGR.

Art. 3. – Specialiştii care, până la data emiterii prezentului ordin, nu au depus dosar de autorizare la Ordinul Geodezilor din România, în baza art. 8 din Legea 16/2007, vor lua măsuri de întocmire şi înaintare a dosarului din timp, conform prevederilor art. 64-68 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez şi a precizărilor publicate pe site-ul www.ogr2007.ro . Lista inclusă în dosar va cuprinde toate categoriile de lucrări executate până la data solicitării autorizării, neacceptându-se ulterior completarea şi reanalizarea acesteia în Comisia de autorizare.

Art. 4. – Până la data de 1 octombrie 2008, geodezii cu drept de semnătură înscrişi în Registrul naţional al geodezilor pot solicita analizarea listei suplimentare de lucrări, în vederea obţinerii unui grad superior de autorizare, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

  • depun cerere scrisă;
  • lista suplimentară de lucrări a fost analizată în Colegiul director al filialei teritoriale OGR şi semnată de preşedintele filialei;
  • fac dovada plăţii integrale a cotizaţiei anuale de membru, prin ordin de plată;
  • pentru geodezii care îndeplinesc condiţiile de la lit. a)-c), Comisia de autorizare poate solicita prezentarea oricărei lucrări prevăzute în listă.

Art. 5. – Geodezii cu drept de semnătură înscrişi în Registrul naţional al geodezilor care nu respectă prevederile art. 1 şi 2 alin. (1) din prezentul ordin vor răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile art. 35-39 din Legea 16/2007 şi art. 75 şi 76 din ROF.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi difuzat preşedintelui Comisiei de autorizare şi preşedinţilor filialelor teritoriale ale OGR, de către Secretariatul Ordinului, care îl vor aduce la cunoştinţa celor interesaţi.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România,

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
< Precedent   Următor >