Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Informare CEPLIS Imprimare
11-06-2008
cu privire la acţiunile desfăşurate, în ultima perioadă, de către Consiliul European al profesiilor Liberale – CEPLIS şi unii membrii ai acestuia
 • Recent, Institutul Contabililor Autorizaţi ( ICAEW ) a organizat la sediul Parlamentului European din Bruxelles o dezbatere interesantă cu privire la schimbarea rolului profesiilor liberale şi piaţa internă. Dezbaterea în cauză a fost găzduită de către JONATHAN EVANS, membru al Parlamentului european şi a reunit mai mulţi membrii ai Parlamentului şi reprezentanţi ai asociaţiilor europene ale avocaţilor, arhitecţilor şi CEPLIS.

Principalul intervenient în cadrul dezbaterii a fost Domnul RICHARD DYSON, Preşedintele Institutului Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor, care a relevat importanţa profesiilor liberale ca fiind „ coloana vertebrală a economiilor bazate pe servicii, îndeplinind funcţii vitale în viaţa cotidiană a cetăţenilor europeni ”.

Aceste profesii sunt, în prezent, confruntate, conform Domnului DYSON cu câteva schimbări şi presiuni venind din partea unor factori externi. Una din provocări o constituie întrebarea de ce sunt profesiile liberale relevante.

Preşedintele DYSON a reamintit faptul că în urmă cu câţiva ani, Parlamentul European a descris profesiile liberale ca fiind „ unul dintre stâlpii pluralismului şi independenţei în societate ” şi „ expresia ordinii democratice fundamentale bazată pe lege, elemente esenţiale ale societăţilor europene.

Participanţii la dezbatere au subliniat că sarcina profesiilor liberale nu este atât să reacţioneze la măsurile cu caracter tehnic adoptate de autorităţile publice, cât de a găsi răspunsuri la problemele presante de astăzi şi de mâine.

Factorii politici de decizie sunt chemaţi să se angajeze împreună cu membrii profesiilor liberale să răspundă la problemele cheie de politică publică cu care se confruntă Europa.

Mulţi dintre participanţi au fost de acord cu necesitatea de a îndepărta „ vestigiile percepute privind exclusivismul referitor la accesul în profesie, fapt ce va asigura accesul în acestea pentru oameni foarte bine pregătiţi profesional ”. Profesiile liberale trebuie să inspire publicului încredere prin asigurarea unor standarde ridicate de calitate etică, în special prin adoptarea codurilor de conduită la nivel european.

 • Comisia Europeană a prezentat, de curând, un program menit să faciliteze libertatea de mişcare prin recunoaşterea educaţiei şi pregătirii profesionale.

Acest sistem, cunoscut sub numele de ECVET ( Sistemul Creditului European pentru Educaţia şi Pregătirea Profesională ) va crea pentru cetăţenii europeni posibilităţi de a obţine mai uşor o recunoaştere formală a cunoştinţelor , aptitudinilor şi competenţelor pe care ei le – au dobândit într – o altă ţară.

Potrivit Comisiei Europene, Sistemele de Educaţie din Europa sunt foarte fragmentate, adesea complicate şi extrem de heterogene, chiar în interiorul unei ţări, ceea ce face foarte dificil transferul rezultatelor învăţării de la un sistem la altul.

Prin facilitarea transferului unor astfel de situaţii, Sistemul Creditului European pentru Educaţie şi Pregătire Profesională va contribui la reducerea barierelor din calea libertăţii de mişcare.

În cadrul acestui sistem, rezultatele unităţilor de învăţământ sunt asociate cu un număr de puncte de credit. O astfel de asociere are drept scop de a ajuta autorităţile din statele membre să traducă rezultatele învăţării şi să asocieze punctele dobândite în alte state în propriul lor sistem de calificări profesionale.

Propunerea Comisiei Europene a fost redactată sub forma unei recomandări şi va fi supusă aprobării Parlamentului European şi Consiliului European, iar după adoptare se va cere statelor membre să – l aducă la îndeplinire în conformitate cu regulile lor.

Comisia Europeană a propus înfiinţarea unui Cadru European pentru Asigurarea Calităţii ( EQARF ), care este un „ instrument de referinţă ” nou, care va ajuta statele membre să efectueze schimburi în ceea ce priveşte bunele practici în domeniul educaţiei profesionale şi politicilor de instruire profesională.

Statele membre sunt invitate să îmbunătăţească calitatea managementului lor prin implimentarea unui set de criterii comune şi a unor decriptori indicativi şi prin raportarea politicilor lor la aceste criterii şi decriptori.

Potrivit Comisarului European pentru Educaţie, Pregătire Profesională, Cultură şi Tineret, JAN FIGEL „ … pentru prima dată în istorie, Comisia Europeană este capabilă să introducă o schemă de transfer a creditului în cadrul educaţiei profesionale şi instruire profesională. ECVAT va ajuta persoanele care se instruiesc să – şi completeze cursurile de instruire în diferite centre de pregătire sau ţări, încurajând mobilitatea acestora în cadrul Uniunii Europene.

 • În conformitate cu statisticile oficiale, numărul medicilor care provin din statele membre ale Uniunii Europene şi practică profesia în Belgia a crescut, în mod considerabil şi aceasta în timp ce legislaţia strictă a lui „ numerus clausus ” împiedică mulţi tineri din Belgia să studieze medicina.

Mulţi dintre aceşti medici ( un număr de 434 ) provin din România,

Olanda, Franţa, Italia şi Germania. Se aşteaptă ca cifra de mai sus să crească în următorii ani datorită atât îmbătrânirii populaţiei cât şi creşterii nevoii de specialişti în domeniul medical.

Comisia de planificare din Belgia estimează că numărul medicilor de care această ţară are nevoie este de 1230 persoane.

 • Doamna ANDROULA VASSILIOU, noul Comisar European pentru Sănătate a anunţat recent, că propunerea de Directivă privind sănătatea intitulată „ siguranţă, eficienţă şi servicii medicale transfrontaliere de calitate ”, va fi definitivată în luna iunie 2008.

Comisarul European a ţinut să precizeze că noua Directivă nu va aduce prejudicii sistemelor naţionale de Sănătate, ci va contribui la îmbunătăţirea lor.

Astfel, în noua Directivă va fi inserată o „ clauză de siguranţă care va permite statelor membre individuale să ia măsuri dacă „ exportul de pacienţi va deveni excesiv şi va aduce prejudicii sistemelor naţionale de sănătate ”.

Se estimează că doar 1% din pacienţi vor solicita îngrijiri de sănătate în alt stat membru.

 • Comitetul Economic şi Social şi Observatorul pentru o Piaţă Unică au organizat la data de 31 martie 2008 o Audiere Publică privind „ Starea actuală a autoreglementării şi coreglementării ”. Audienţa în cauză a fost organizată în scopul de a prezenta o nouă bază de date dedicată iniţiativelor europene de auto şi co reglementare, precum şi de a găzdui o dezbatere privind impactul acestora asupra cadrului de reglementare al Uniunii Europene.

Autoreglementarea reprezintă o posibilitate pentru operatorii economici, partenerii sociali, organizaţiile neguvernamentale de a adopta pentru ele principii comune la nivel european ( în special coduri de practică şi acorduri sectoriale ).

Potrivit definiţiei dată în Acordul interministerial pentru Elaborarea unor legi mai bune co reglementarea „ mecanismul prin care actele comunităţii legislative încredinţează realizarea obiectivelor definite de către autoritatea legislativă părţilor care sunt recunoscute în domenii ( cum sunt operatorii economici, partenerii sociali, organizaţii neguvernamentale şi asociaţii ).

În timpul audierii, Domnul ITALIANER, Director General Adjunct al Comisiei Europene, însărcinat cu „ mai buna reglementare ” a subliniat că o mai bună reglementare nu înseamnă mai puţină sau mai multă reglementare, ci într – adevăr o mai bună reglementare.

În prezent, Comisia Europeană revizuieşte fiecare element al legislaţiei şi speră că această sarcină să fie adusă la îndeplinire înainte de anul 2009.

Domnul TELICKA, membru al Grupului Actorilor Independenţi privind Sarcinile Administrative a relevat un număr de patru criterii de succes pentru autoreglementare şi co reglementare.

Domnia Sa a arătat că autoreglementarea şi coreglementarea trebuie să fie mai întâi credibile pentru clientul final, precum şi pentru membrii profesiilor liberale, ele trebuie să fie conforme cu politicile curente, să umple o lipsă din piaţă şi în final operatorii prezenţi trebuie să fie reprezentativi şi suficient de puternici pentru a reprezenta un important sector al economiei.

 • Direcţia Generală pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorului (SANCO) a Comisiei Europene a lansat recent o consultare publică asupra Siguranţei Pacientului.

Rezultatele acesteia vor fi utilizate pentru dezvoltarea propunerii Comisiei Europene asupra siguranţei generale a pacientului care este planificată să fie elaborată până la finele anului 2008.

Consultarea este deschisă oricărui actor principal care activează în domeniu.

Principalele obiective ale propunerii de mai sus sunt:

 • de a sprijini statele membre în eforturile lor de a reduce riscurile pentru pacienţi venind din partea unor evenimente adverse în sistemele lor de sănătate, prin adoptarea unor politici adecvate şi acţiuni de îmbunătăţire a siguranţei şi a calităţii îngrijirilor de sănătate.
 • De a îmbunătăţi încrederea cetăţenilor Uniunii Europene că ei vor primi informaţii suficiente şi complete cu privire la nivelele de siguranţă şi la redresarea sistemelor de sănătate ale Uniunii Europene, inclusiv furnizorii serviciilor de sănătate în propriile lor ţări, precum şi în alte ţări membre.

În concepţia Comisiei Europene, prejudicierea pacienţilor în perioada

îngrijirilor de sănătate presupune slăbirea structurii de funcţionare a organismului şi / sau orice efect dăunător provenind din aceasta. Ea include boli, răni, suferinţe, incapacitate şi deces şi poate fi fizic, social sau psihic.

Există dovezi cu privire la producerea de incidente la siguranţa pacientului determinate de existenţa fenomenelor adverse în cadrul sistemelor de sănătate ale statelor membre ale Uniunii Europene şi pe plan internaţional. În SUA, spre exemplu, potrivit unor studii, aproximativ un pacient din zece a fost prejudiciat în procesul de îngrijiri de sănătate.

 • Comisia Europeană încurajează membrii Grupului de Coordonatori pentru recunoaşterea calificărilor profesionale să fie însoţiţi de experţi venind din lumea profesională pentru orice problemă referitoare la o profesie anume pentru a fi discutată.

Precizăm că Grupul de Coordonatori a fost înfiinţat prin Decizie a Comisiei Europene la data de 19 martie 2007, având ca principale obiective următoarele:

   • stabilirea unei cooperări între autorităţile statelor membre şi Comisia Europeană în chestiuni relative la recunoaşterea calificărilor profesionale;
   • monitorizarea evoluţiei politicilor având ca impact profesiile reglementate sub aspectul calificărilor;
   • facilitarea implimentării Directivei nr. 2005 / 36 / CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în special prin elaborarea documentelor de interes, precum ghidurile de interpretare;
   • realizarea schimbului de experienţă şi bune practici în domeniile reprezentate de punctele a – c.

Direcţia Generală pentru Piaţa Internă a Comisiei Europene a solicitat

deja membrilor Grupului de Coordonatori ( care sunt numiţi de către Guvernele naţionale ) să fie însoţiţi de proprii lor experţi pentru orice problemă specifică.

Totodată, precizăm că Grupul are latitudinea de a decide ca anumite subgrupuri să fie compuse numai din experţi.

CEPLIS consideră că întrucât grupurile de experţi provin din rândul membrilor profesiilor liberali, aceştia trebuie să – şi exprime punctul de vedere al profesiilor liberale cu orice prilej, inclusiv în activitatea grupului sau subgrupurilor şi să susţină cauza profesiilor liberale. Până în prezent, Grupul de coordonatori a dezbătut doar problemele profesiei de arhitect.

 • Organizată de Federaţia Europeană a Asociaţiilor Naţionale ale Inginerilor FEANI şi Consiliul European al Personalului Profesional şi de Conducere – EUROCADRES, Conferinţa din data de 1 aprilie 2008 cu privire la cardurile profesionale a avut ca principal scop prezentarea rezultatelor studiului de fezabilitate referitor la elaborarea cardului profesional pentru ingineri ( ENGCARD ) şi a reprezentat cel mai important eveniment pentru profesiile liberale.

Dr. JACQUES REIGNAULT, membru al Comitetului Economic şi Social European şi Vicepreşedinte al CEPLIS a subliniat, în cadrul Conferinţei rolul pe care cardurile profesionale trebuie să – l joace pentru facilitarea libertăţii de mişcare a membrilor profesiilor liberale şi stabilirea lor în cadrul Pieţei Unice şi a promis sprijin Comisiei Europene pentru continuarea studiului şi tuturor iniţiativelor având ca scop explorarea fezabilităţii unor astfel de carduri.

Totodată, Dr. Jacques Reignault a subliniat câteva probleme legate de utilizarea viitoare a cardurilor profesionale, astfel:

- necesitatea suprapunerii dintre carduri şi sistemul informatic al Pieţei Interne ( IMI );

- necesitatea de a face din card un instrument capabil să întărească încrederea consumatorilor în calitatea serviciilor propuse de membrii profesiilor liberale;

- necesitatea de a clarifica responsabilităţile celor care sunt însărcinaţi cu verificarea datelor conţinute de card etc.

Şeful Compartimentului Profesii Reglementate din cadrul Direcţiei Generale pentru Piaţa Internă a Comisiei Europene, PAMELA BRUMTER CORET a insistat asupra a trei diferenţe practice ale Directivei referitoare la Recunoaşterea calificărilor profesionale cu consecinţe asupra viitorului cardurilor profesionale, astfel:

 • pentru cele 7 profesii reglementate la nivelul Uniunii Europene (doctor, asistent medical generalizat, moaşă, chirurg veterinar, chirurg dentar, farmacist şi arhitect) cardurile trebuie să ajute la simplificarea libertăţii de mişcare,
 • pentru alte profesii, procesul de recunoaştere este diferit de la stat la stat şi va şi va rămâne astfel. Cardul ar putea să devină un substitut posibil al formatului de hârtie privind recunoaşterea;
 • în anumite cazuri o furnizare pe termen scurt a serviciilor acolo unde înregistrarea nu mai este un proces obligatoriu, cardurile ar putea fi folosite pentru a demonstra retrospectiva profesională şi academică a deţinătorilor de card pentru clientul final.
 • Colegiul Comisarilor Europeni a adoptat, recent, un comunicat având ca scop clarificarea numărului de linii directoare care să împiedice conflictul de interese relativ la independenţa şi imparţialitatea în cadrul organului executiv al Uniunii Europene, după cum urmează:
   • un proiect de declaraţie de principii referitor la etica profesională;
   • introducerea instruirii obligatorii în problemele de natură etică pentru un număr de oficiali ai Comisiei Europene, în special a celor „ care se ocupă cu operaţiuni financiare ”;
   • numirea de agenţi de etică pentru fiecare direcţie generală care să acţioneze ca „ punct de contact ” pentru personal, care să lucreze într – o reţea menită să asigure consistenţă pentru problemele etice;
   • înfiinţarea unei singure pagini de Internet privind problemele etice, care să colecteze toate sursele relevante de informaţii în materie de etică, inclusiv reglementări pentru personal şi linii directoare privind responsabilitatea financiară;
   • adoptarea de prevederi formale privind favorurile, cadourile şi ospitalitatea în anul 2009;
   • schiţarea unei liste de verificare publicată de pagina de Internet privind etica pentru a ajuta Comisia Europeană să identifice conflictele de interes ale oficialilor săi.

Potrivit Alianţei pentru transparenţa activităţii de lobby şi reglementările etice – ALTER – EU, o organizaţie care monitorizează politica în domeniul transparenţei, noua comunicare cu privire la problemele de etica este foarte slabă.

 
< Precedent   Următor >