Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Informare CEPLIS Imprimare
11-06-2008

cu privire la unele acţiuni întreprinse de autorităţi publice europene cu privire la profesiile liberale


 • Direcţia pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor ( SANCO ) a Comisiei Europene a elaborat un document privind evaluarea modelelor de autoreglementare din domeniul său de competenţă.
  Astfel, în total au fost identificate 61 de modele dintre care un număr de 15 au fost studiate în profunzime.

  Potrivit Acordului Interministerial din 2003 pe tema „ O mai bună legiferare ”, autoreglementarea este posibilă pentru operatorii economici, partenerii sociali şi organizaţiile sau asociaţiile neguvernamentale de a adopta între ele şi pentru ele linii de conduită la nivel european ( în special coduri de practică şi acorduri sectoriale ).

  Co – reglementarea este o etapă suplimentară care cuprinde o implicare superioară a componentei statale. Îndeplinirea obiectivelor definite de către autoritatea legislativă este delegată printr – un act legislativ comunitar părţilor legitim recunoscute într – un domeniu pertinent.

  Părţile legitime respective pot să fie, potrivit raportului, operatorii economici, partenerii sociali, organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile.

  Studiul evidenţiază un număr de cinci factori ca fiind cei mai importanţi în ceea ce priveşte eficacitatea modelelor de autoreglementare, astfel:
  • O bază legală şi o implicare guvernamentală în cazul în care este necesar un cadru legislativ clar, acesta trebuie să fie suficient de bine echilibrat pentru a lăsa spaţiul necesar implicării entităţilor private.
   Potrivit studiului de mai sus şi guvernele trebuie să – şi concentreze eforturile în direcţia stimulării, cooperării şi a probării dezvoltării unui asemenea cadru;
  • Un anumit grad de angajare, subscriere şi finanţare a entităţilor private;
  • O supraveghere a performanţelor şi respectul normelor, inclusiv gestiunea reclamaţiilor şi mecanismelor de redresare;
  • O legitimitate recunoscută şi independenţa organizaţiilor însărcinate cu supravegherea reglementării;
   • Adaptarea continuă a modelelor de autoreglementare şi coreglementare realităţilor care se schimbă, în mod constant, într – un anumit sector.
    Raportul evidenţiază, în încheiere, perspectivele utile referitoare la factorii care pot permite să se opteze mai curând pentru o legislaţie exogenă sau pentru autoreglementare şi coreglementare, indicând liniile directoare pertinente privitoare la dezvoltarea şi evaluarea acestora din urmă.
 • Urmare presiunilor venind din partea Direcţiei Generale pentru Piaţa Internă - Servicii a Comisiei Europene, guvernul francez s – a angajat să faciliteze deschiderea de capital pentru laboratoarele de biologie medicală. Potrivit legislaţiei franceze actuale, laboratoarele trebuie să se supună regulii ca cel puţin 75% din capitalul acestora să aparţină biologilor care exercită profesia.

  Găsită ca fiind incompatibilă cu legea comunitară, regula de mai sus va fi schimbată, în mod drastic, în următoarele luni, aşa cum a declarat ministrul francez al Sănătăţii, Doamna ROSELYNE BACHELOT, care pregăteşte o propunere legislativă vizând o mai mare liberalizare în cadrul sectorului în cauză.

  Recentul anunţ al ministrului francez al Sănătăţii a fost de natură să tempereze intenţiile Comisiei Europene de a aduce Franţa în faţa Curţii de Justiţie Europene.

  Potrivit Comisarului European pentru Piaţa Internă, CHARLIE McCREEVY, decizia de acţionare a Franţei în justiţie va depinde de evoluţia concretă a schimbărilor legislative permise.

  În prezent, Franţa se numără printre primele ţări europene în domeniul biologiei medicale private, cu circa 4.200 laboratoare faţă de 400 în Germania, reprezentând o valoare de piaţă totală de 4,2 miliarde EURO.

  Această evoluţie nelinişteşte un număr de profesionişti francezi care au înfiinţat un sindicat al Biologilor Francezi şi care şi – a exprimat preocuparea cu privire la impactul posibil asupra pacienţilor sub aspectul calităţii, dacă sau când se va permite deschiderea capitalului pentru laboratoarele de biologie medicală.
 • Prin numirea Comisarului European FRANCO FRATTINI ( care a deţinut portofoliul justiţiei şi afacerilor interne ) în funcţia de ministru de externe în cel de al patrulea guvern Berlusconi la nivelul Colegiului Comisarilor a avut loc o miniremaniere.

  Astfel, JACQUES BARROT, reprezentând Franţa a primit portofoliul justiţiei şi afacerilor interne. În locul Comisarului FRANCO FRATTINI, Italia l – a propus pe ANTONIO TAJANI, fost şef al Delegaţiei partidului FORZA ITALIA la Parlamentul European, care a primit portofoliul transporturilor, deţinut până în prezent, de JACQUES BARROT. Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS apreciază că numirea Comisarului European JACQUES BARROT la Justiţie şi Afaceri Interne constituie un factor pozitiv, având în vedere sprijinul pe care acesta l – a acordat, în perioada anterioară, profesiilor liberale europene.
 
< Precedent