Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Informatii utile
Informatii utile
Codul de contuita - Directiva 2005/36/CE Imprimare
30-06-2010

Codul de conduita aprobat de grupul de coordonatori pentru directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale.

 Practici administrative nationale care intra sub incidenta directivei 2005/36/CE

Descarca Codul de conduita

 
GHIDUL UTILIZATORULUI - Directiva 2005/36/CE Imprimare
19-04-2010

Tot ce trebuie să știți cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale.

66 DE ÎNTREBĂRI

66 DE RĂSPUNSURI

Descarca GHIDUL UTILIZATORULUI

 
CONSILIUL NAŢIONAL AL ORDINULUI GEODEZILOR DIN ROMÂNIA Imprimare
19-04-2010

Întrunit în şedinţă ordinară la Sibiu, în data de 26 martie 2010, în consens cu preşedinţii filialelor teritoriale ale Ordinului, în calitate de invitaţi, a luat următoarea

HOTARARE:

 • Se aprobă proiectul Ordonanţei de urgenţă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, rezultat în urma negocierilor reprezentanţilor Colegiului director cu ANCPI, proiect ce urmează a fi înaintat Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Guvernului.
 • Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori privind gestiunea financiară a Ordinului în anul 2009.
 • Se aprobădescărcarea de buget pe anul 2009 a Ordinului, pe baza raportului comisiei de cenzori şi a bilanţului contabil pentru anul 2009, anexate.
 • Consiliul naţional împuterniceşte pe d-nul prof. dr. ing. Johan Neuner, Preşedintele Ordinului Geodezilor din România, să semneze documentele administrative şi financiar-bancare necesare bunei funcţionări a Ordinului şi filialelor teritoriale.
 • Consiliul naţional aprobă continuarea activităţii de colaborare cu Societatea de avocaţi, în baza contractului încheiat, pentru urgentarea adoptării actului normativ de organizare a profesiei de geodez.
 • Ordinul şi filialele teritoriale vor asigura buna gestionare a patrimoniului, conform normelor legale în vigoare, şi funcţionarea administrativă cu cheltuieli minime, până la adoptarea noilor reglementări.
 • Prezentul comunicat a fost semnat de membri Consiliului naţional şi preşedinţii filialelor teritoriale, conform tabelului anexat.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
Comunicat privind şedinţa Colegiului director din data de 15 ianuarie 2010 Imprimare
29-01-2010

COMUNICAT


Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr.1150/2008, Colegiul director al Ordinului Geodezilor din România, întrunit în şedinţa din data de 15 ianuarie 2010,  a decis, în raport cu vidul legislativ creat, să acţioneze împreună cu membri filialelor pentru:
 1. Susţinerea propunerii legislative depuse în Senatul României pentru dezbatere şi adoptare, cu nr. b632/2009, privind proiectul Legii de organizare şi exercitare a profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România.
 2. Ordinul va face demersurile necesare către conducerile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Guvernului pentru promovarea Ordonanţei privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, în baza Legii de abilitare nr. 9/2010.
 3. Ordinul Geodezilor din România şi filialele teritoriale vor funcţiona din punct de vedere administrativ, cu cheltuieli minime, în vederea redobândirii cadrului legal al profesiei liberale de geodez.
 4. Colegiul director a decis să fie convocat Consiliul naţional al OGR, în şedinţă ordinară, în a doua parte a lunii martie 2010, în data de 19 sau 26, probabil în oraşul Sibiu, la care vor participa şi preşedinţii filialelor teritoriale ale OGR. Ordinea de zi, data şi alte precizări vor fi comunicate ulterior.
 5. Ordinul Geodezilor din Romania vă informează că în luna mai 2010 vor avea loc două evenimente importante pentru profesia de geodez, organizate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Asociaţia Patronală de Cadastru, Geodezie si Cartografie (APCGC), Uniunea Geodezilor din România (UGR) şi CLGE, astfel:
  • Primul eveniment, Congresul European de Cadastru, având tema “Specialistul în măsurători cadastrale – construirea drumului spre viitor”, va avea loc în perioada 06 - 07 mai 2009,
  • Al doilea eveniment, Adunarea Generală CLGE, în perioada 07-08 mai 2010.
    
Evenimentele se vor desfăşura în Bucureşti, la Palatul Parlamentului. În acest sens, este necesar să urmăriţi documentele şi formularul de înscriere şi participare, ce vor fi publicate pe site-urile instituţiilor organizatoare.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România,   
Prof.  dr. ing. Johan Neuner

 
Informare privind şedinţa Colegiului director din data de 3 aprilie 2009 Imprimare
08-04-2009

la care au participat şi preşedinţii filialelor teritoriale

În conformitate cu ordinea de zi aprobată, Colegiul director a hotărât următoarele:

 1. A fost prezentată informarea privind activităţile desfăşurate de membri Colegiului director în perioada decembrie 2008-martie 2009, care a fost înmânată în scris preşedinţilor filialelor teritoriale OGR.
 2. Având în vedere precizările Consiliului Legislativ din Parlamentul României, transmise cu nr. R/358/3 aprilie 2009, prin care se notifică: “Prin deciziile Curţii Constituţionale nu se abrogă şi nici nu se modifică prevederi legale, ci se împiedică producerea de efecte juridice de către dispoziţiile declarate neconstituţionale“, s-a constatat că Ordinul Geodezilor din România îşi poate continua activitatea administrativă, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor teritoriale, fără a putea emite documente cu putere juridică.
 3. Se constituie Comitetul de Iniţiativă pentru promovarea intereselor OGR şi ale profesiei de geodez, format din membri Colegiului director şi preşedinţii filialelor teritoriale, semnatari ai tabelului de prezenţă la şedinţa din 3 aprilie 2009.
 4. Se constituie Delegaţia Comitetului de Iniţiativă, formată din următorii membri:
  • Johan Neuner,
  • Gheorghe Novac,
  • Cornel Păunescu,
  • Constantin Moldoveanu,
  • Valeriu Manolache,
  • Nicolae Jianu,
  • Liviu Pologea,

  Membri supleanţi:

  • Constantin Coşarcă,
  • Mircea Afrăsinei,
  • Ovidiu Nicolescu.

  Delegaţia va reprezenta interesele Ordinului Geodezilor din România şi va purta discuţii cu reprezentanţii conducerilor Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, MAI, MIMMCMA, UPLR, ANCPI, în vederea promovării şi aprobării Ordonanţei de urgenţă sau a Legii de organizare şi exercitare a profesiei de geodez, ca propunere legislativă în Parlamentul României.

 5. Ordinul Geodezilor din România va transmite solicitări scrise la Primul ministru al României, dl Emil Boc şi la Viceprim-ministru şi ministrul administraţiei şi internelor, dl Dan Nica, pentru primirea în audienţă a Delegaţiei Comitetului de Iniţiativă.
 6. Membri Comitetului de Iniţiativă, precum şi membri filialelor teritoriale OGR vor lua toate măsurile pentru susţinerea promovării şi adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului sau a Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, ca propunere legislativă .
 7. Pe site-ul www.ogr2007.ro se va publica raportul Comisiei de cenzori privind verificarea bilanţului contabil al OGR pentru anul 2008.
 8. Adresa Consiliului Legislativ cu nr.R/358/3 aprilie 2009, transmisă doamnei Vasilica Coroiu, avocatul OGR, se publică pe site-ul www.ogr2007.ro.

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
Informare privind şedinţa Colegiului director din data de 7 martie 2009 Imprimare
10-03-2009

În conformitate cu ordinea de zi aprobată, Colegiul director a hotărât următoarele:

 1. A analizat observaţiile şi propunerile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.
 2. A decis transmiterea la ANCPI a proiectului ordonanţei de urgenţă, completat cu propunerile Colegiului director, în vederea definitivării şi înaintării la Ministerul Administraţiei şi Internelor.
 3. A aprobat raportul Comisiei de cenzori privind verificarea bilanţului contabil al OGR, întocmit de expertul contabil pentru anul 2008. Raportul este semnat de toţi membri Comisiei.
 4. Membrii Colegiului director, precum şi membrii filialelor teritoriale vor lua toate măsurile pentru susţinerea promovării şi adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
EFECTELE DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE NR. 1150 /06.11.2008 Imprimare
09-02-2009

OPINIE JURIDICĂ

I. Actele normative care au stat la baza constituirii Ordinului Geodezilor din România

Ordinul Geodezilor din România s-a constituit în temeiul prevederilor Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi Legii nr. 7/1996, art. 63 alin. (2), conform căruia: „ Persoanele autorizate privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi catrografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.’’

II. Cadrul procedural de admitere de către Curtea Constituţională a excepţiei de neconstituţionalitate a Legii 16/2007.

Prin adoptarea Deciziei nr. 1150/06.11.2008, Curtea Constituţională a avut în vedere aspecte formale, de ordin procedural, în sensul că: Potrivit Constituţiei, legile organice pot fi adoptate numai în domeniile expres prevăzute de art. 73 alin. (3), iar organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, reglementată de Legea nr. 16/2007, nu se regăseşte printre acestea şi nici, conform lit. t) a aceluiaşi alineat, printre ’’celelalte domenii’’.

În consecinţă, admiterea excepţiei se datorează numai faptului că legea a fost adoptată ca lege organică. Raportat la domeniul de reglementare, procedura de adoptare a legii trebuia să fie, conform prevederilor constituţionale, cea stabilită pentru legile ordinare. Prin urmare, nu s-a apreciat neconstituţional conţinutul Legii 16/2007.

III. Vidul legislativ creat ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate

Anterior adoptării Legii 16/2007, desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României era reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr.10/2000.

Conform prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea 16/2007, Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 a fost abrogată.

Potrivit prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă :’’Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial.’’

În acest context, rezultă că se impune corelarea de către Parlamentul României sau Guvern, potrivit art. 31 alin. (3) din Legea 47/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a prevederilor Legii 16/2007 cu dispoziţiile constituţionale, cerinţă ce se impune şi ca urmare a implementării Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi calificărilor profesionale.

Reglementarea prin lege specială a profesiei de geodez va crea cadrul legal ce va conferi posibilitatea geodezilor înscrişi în ordinul profesional să practice profesia şi în spaţiul Comunităţii Europene .

IV. Efectul admiterii excepţiei de neconstituţionalitate a Legii 16/2007

Art. 31 alin. (3) din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale stipulează: ’’Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constuţionale, dacă în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după, caz, nu pune de acord prevederile constituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.’’

Art. 147 alin. (4) din Constituţie statuează: ’’Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.’’

Faţă de acest cadru legislativ, rezultă următoarele:

a) Legea constituie o modalitate de înfiinţare a unei persoane juridice, Ordinul fiind atestat ca persoană juridică de drept privat, apolitică şi de interes public prin Legea 16/2007, lege care şi-a încetat efectele ca urmare a admiterii excepţiei de neconstituţionalitate prin Decizia 1150/06.11.2008.

b) Având în vedere că efectele juridice ale Deciziei 1150/06.11.2008 operează numai pentru viitor, rezultă că încetarea efectelor Legii16/2007 nu pot conduce la desfiinţarea Ordinului, în caz contrar s-ar încălca principiul neretroactivităţii, consacrat de prevederile art. 147 alin. (4) din Constituţie.

c) Luând în consideraţie competenţele stabilite de Legea fundamentală prin art. 73-78, în ceea ce priveşte atribuţiile Parlamentului, şi art. 142-147 privind atribuţiile Curţii Constituţionale, rezultă că numai autoritatea emitentă, în speţă Parlamentul României, are competenţa de a corela legea conform cerinţelor constituţionale, admiterea excepţiei neechivalând cu abrogarea legii.

d) Apreciem că, în virtutea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea 7/1996, Ordinul poate să funcţioneze în continuare, dar în cadrul unor parametrii care ţin de funcţionarea internă, nemaiavând, până la elaborarea unui nou act normativ, posibilitatea să emită acte privind autorizarea persoanelor pentru dobândirea dreptului de semnătură, funcţionarea comisiilor, publicarea Registrului Naţional al Geodezilor.

e) În cadrul activităţii de funcţionare internă, considerăm că pot fi efectuate activităţi de organizare, evidenţă, administrarea patrimoniului, efectuarea cheltuielilor de întreţinere şi personal. Aceast punct de vedere este agreat şi de membrii Colegiului director.

Menţionăm că aspectele juridice pe care le-a declanşat Decizia Curţii Constituţionale au un caracter deosebit, nereglementat expres de actele normative şi neclarificat de doctrină, opinia a fost ca şi în cazul declarării ca neconstituţională a Legii CNSAS, că instituţia nu se desfiinţează prin declararea ca neconstituţională a legii, existând obligaţia Parlamentului României şi a Guvernului de a adopta un act normativ, corelat cu procedura şi normele constituţionale.

Precizăm că în România sunt reglementate prin lege o serie de profesii ce au conferit persoanelor care au întrunit condiţiile de exercitare un nou statut bazat pe competenţă, profesionalism şi respect în relaţiile cu beneficiarii, persoane fizice şi juridice, cu posibilitatea exercitării profesiei şi în spaţiul Comunităţii Europene. Spre ştiinţă amintim: Legea 308/2004, privind profesia de medic dentist, Legea 184/2001 legea arhitecţilor, Legea 306/2004, privind exercitarea profesiei de medic, Legea 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, Legea 36/1995 a notarilor publici etc.

Având în vedere cadrul legislativ european şi naţional, privind exercitarea profesiilor liberale, apreciem că trebuie să existe din partea tuturor specialiştilor respect faţă de statutul profesiei, consens privind aportul pentru promovarea, susţinerea şi reglementarea acestei profesii prin lege specială.

Această notă reprezintă un punct de vedere privind efectele Deciziei nr. 1150/06.11.2008, fără a avea pretenţia că este o interpretare imbatabilă, raportat la complexitatea speţei.

Avocat Coroiu Vasilica

 
Sarbatori fericite ! Imprimare
23-12-2008

Ordinul Geodezilor din România vă urează
Sărbători fericite şi realizări remarcabile în NOUL AN - 2009 !


Image
 
<< Start < Înapoi 1 2 Înainte > Sfârşit >>

Rezultate 1 - 12 din 21