Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Membru CEPLIS
INFORMARE Imprimare
15-04-2011
cu privire la principalele acţiuni întreprinse de profesiile liberale europene în ultima perioadă
Citeşte mai departe...
 
Informare UPLR cu privire la Adunarea Generala CELPIS Imprimare
30-06-2010
Citeşte mai departe...
 
Prioritatile Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS, pentru anul 2010 Imprimare
15-02-2010

Adunarea Generală a Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS, care a avut loc la data de 17 noiembrie 2009 la Bruxelles a aprobat, la propunerea Biroului Executiv, un număr de priorităţi – linii directoare ale acestei organizaţii pe anul 2010, astfel :

 1. Urmărirea, cu mare atenţie, a tuturor evoluţiilor privind profesiile liberale la nivel comunitar şi stabilirea unui dialog cu instituţiile europene în scopul promovării punctelor de vedere ale sectorului nostru socio – economic. Documente importante precum “ Small Business Act “, propunerea de Directivă referitoare la “ Drepturile pacineţilor în materie de îngrijiri de sănătate transfrontalieră “ şi “ Cartea Verde referitoare la personalul de conducere “, vor ocupa un loc însemnat în cadrul preocupărilor CEPLIS.
  Totodată, CEPLIS ia în calcul o serie de aspecte care pot să apară şi care afectează profesiile liberale printre care enumerăm o eventuală revizuire a Directivei privind «  Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale « , dificultăţi provocate în mai multe state din Uniunea Europeană de transpunerea în legislaţia naţională a Directivei «  Servicii pe Piaţa Internă «, extinderea Sistemului Informatic al Pieţei Interne şi un eventual atac venind din partea Direcţiei Generale pentru Concurenţă a Comisiei Europene cu privire la reglementarea profesiilor liberale în cadrul Pieţei Unice;
 2. Înfiinţarea unui intergrup de europarlamentari îngrijoraţi de viitorul profesiilor liberale şi care să participe activ la toate evenimentele organizate de către CEPLIS;
 3. Promovarea documentului «  Actul Profesiilor Liberale pentru Europa ( Liberal Professions Act for Europe ), care să îmbrace forma unui Comunicat al Comisiei Europene, aşa cum s – a întâmplat şi în cazul documentului «  Small Business Act « , care să stabilească principiile ce trebuie să guverneze relaţiile dintre profesiile liberale şi instituţiile europene. Acest document va trebui să propună mecanisme de susţinere şi măsuri specifice, care să promoveze principiile relaţiilor dintre profesiile liberale şi instituţiile europene.
  În acelaşi timp, CEPLIS va trebui să intre în contact direct cu cabinetele noilor comisari europeni pentru a le prezenta poziţia profesiilor liberale şi a încuraja europarlamentarii favorabili acestora să sprijine demersurile lor printr – o rezoluţie adoptată de deputaţi aparţinând tuturor grupurilor politice ;
 4. Intensificarea colaborării cu Consiliul European al Personalului Profesional şi de Conducere – EUROCADRES pentru elaborarea de proiecte în interesul celor două organizaţii. Pe această linie, CEPLIS va analiza rezultatele proiectului european, intitulat «  Calificări şi competenţe pentru mobilitate într – o Europă competitivă «, pe care – l elaborează în parteneriat cu EUROCADRES.
  CEPLIS va urmări, de asemenea, evoluţiile proiectului HPROCARD ( Cardul Profesional pentru domeniul de Sănătate ), precum şi orice alt proiect privind cardurile profesionale şi va lua o decizie în cazul în care va considera necesar să se implice mai mult.
  O preocupare a CEPLIS, în acest sens, o reprezintă stabilirea unor legături de încredere cu succesorul Doamnei PAMELA BRUMTER – CORET în fruntea Unităţii «  Calificări profesionale «  din cadrul Direcţiei Generale pentru Piaţa Internă a Comisiei Europene, Domnul JURGEN TIEDJE, o persoană competentă, hotărâtă să dinamizeze activitatea departamentului pe care – l conduce.
 5. Sprijinirea membrilor săi pentru adoptarea de Coduri de Conduită la nivel european, care includ valorile comune ale profesiilor liberale, elaborate de către CEPLIS în colaborare cu Comisia Europeană.
  O preocupare importantă a CEPLIS în această direcţie o reprezintă demararea unei ample acţiuni vizând cunoaşterea acestor valori comune de către marele public, care nu a fost « imunizat « sufiecint în faţa unor stereotipe negative referitoare la sectorul socio – economic al profesiilor liberale.
  În acest sens, CEPLIS va solicita membrilor săi să publice articole în ziare naţionale sau să mediatizeze prin posturile de radio şi televiziune valorile comune ale profesiilor liberale şi codurile de condutiă care dau specificitate sectorului nostru socio – economic.
 6. Continuarea şi accelerarea activităţilor celor trei Grupuri de lucru ale CEPLIS, după cum urmează :
  1. Grupul de lucru privind Serviciile va urmări promovarea propunerilor incluse în poziţia CEPLIS referitoare la « Actul pentru Mica Afacere « ( Small Business Act ) şi prezentarea propunerilor în cauză grupului « amical «  din Parlamentul European pentru adoptarea unei rezoluţii favorabilă profesiilor liberale.
  2. Grupul de lucru privind Sănătatea va urmări derularea procesului de adoptare a Propunerii de Directivă privind drepturile pacienţilor în materie de asistenţă medicală transfrontalieră şi se va pronunţa asupra textului elaborat de Consiliul European, precum şi asupra altor texte privind sănătatea, care constituie, în prezent, o componentă constantă a politicii comunitare.
  3. Grupul de lucru privind Formarea Profesională va trebui să finalizeze chestionarul referitor la formarea continuă, să supravegheze distribuirea sa şi să analizeze rezultatele;
 7. Dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile reprezentative ale clienţilor şi pacienţilor profesiilor liberale. În acest sens, CEPLIS va înfiinţa un Comitet permanent care se va ocupa de dezvoltarea relaţiilor cu organizaţiile clienţilor şi pacienţilor ;
 8. Implicarea, într – o măsură mai mare, a membrilor CEPLIS la activitatea organizaţiei, precum şi îmbunătăţirea reprezentării în cadrul structurilor CEPLIS ;
 9. Demararea activităţii « Institutului de Cercetări din Leeds privind profesiile liberale « .
  O prioritate a CEPLIS, în acest proiect, o reprezintă sporirea numărului de membrii care, în final, să constituie o «  reţea academică «, precum şi asigurarea viabilităţii şi vizibilităţii Institutului ;
 10. Punerea în aplicare a Acordului oficial încheiat la finele anului 2009 între CEPLIS şi Consiliul European al Personalului Profesional şi de Conducere – EUROCADRES, care va asigura promovarea punctelor de vedere ale CEPLIS în cadrul Dialogului Social European şi va determina creşterea considerabilă a vizibilităţii, eficacităţii acestei organizaţii europene în misiunea sa de apărare şi promovare a profesiilor liberale şi de a garanta clienţilor şi pacienţilor servicii de cea mai înaltă calitate posibilă ;
 11. Îmbunătăţirea paginii de Internet a CEPLIS, prin includerea de mijloace care să permită membrilor săi să comunice între ei pe probeleme ce preocupă profesiile liberale la nivel local sau european.
 
Informare CEPLIS Imprimare
10-06-2009
cu privire la acţiunile desfăşurate, în ultima perioadă, de Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS, precum şi cu privire la pro blemele ce prezintă interes pentru profesiile liberale la nivel european
Citeşte mai departe...
 
Informare CEPLIS Imprimare
13-05-2009
privind desfăşurarea lucrărilor primei reuniuni a Grupului de lucru al Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS privind pregătirea profesională continuă
Citeşte mai departe...