Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Examinare arrow Comisia de examinare arrow Discipline fundamentale
Discipline fundamentale
Tematică pentru disciplina fundamentală „Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice - TPMG” Imprimare
29-11-2007
 1. Compensare - obiectiv. Modelul funcţional. Model stocastic.
 2. Tipuri de erori de măsurare ce trebuie eliminate din măsurători înainte de compensare. Metode de eliminare (calcule, metode de măsurare, etc.).
 3. Media şi dispersia unei variabile aleatoare. Proprietăţi.
 4. Matricea de varianţă-covarianţă . Proprietăţi. Discuţii.
 5. Determinarea erorii unei funcţii de mărimi măsurate direct.
 6. Determinarea erorilor parametrilor unei funcţii, când se dă (impune) eroarea unei funcţii.
 7. Distribuţii utilizate în Geodezie. Ce reprezintă curba clopot Gauss. Punctele caracteristice ale curbei.
 8. Ce reprezintă metoda celor mai mici pătrate şi ce se realizează prin aplicarea acestei metode.?
 9. Valoarea cea mai probabilă a unei mărimi când asupra ei se fac mai multe determinări ( de aceeaşi precizie/de precizii diferite).
 10. Estimarea parametrilor necunoscuţi X – Modelul Gauss-Markov (metoda măsurătorilor indirecte) de aceeaşi precizie şi de precizii diferite. Tratare matriceală. (Forma generală a dependenţei dintre mărimile măsurate direct şi mărimile ce urmează a fi determinate indirect (modelul neliniar, discuţii). Forma generală a ecuaţiilor de corecţii. Discuţie asupra numărului de ecuaţii şi numărului de necunoscute. Forma generală a sistemului normal în cazul măsurătorilor indirecte. Discuţii).
 11. Estimarea preciziilor în cazul Modelului Gauss-Markov. Abaterea standard a parametrilor necunoscuţi. Abaterea standard a unei funcţii de mărimi determinate indirect.
 12. Elipsa absolută a erorilor. Discuţii.
 13. Curbe şi suprafeţe de regresie (determinarea parametrilor ecuaţiilor empirice utilizând metoda celor mai mici pătrate).
 14. Reţele libere. Defect de datum şi defect de configuraţie - discuţii. Metode de estimare (determinare) a parametrilor necunoscuţi. Estimarea preciziilor. Forma generală a ecuaţiilor de condiţie ale corecţiilor. Discuţie (număr de ecuaţii, număr de necunoscute).

Bibliografie:

 • Fotescu N. - Teoria erorilor şi metoda celor mai mici pătrate, I.C.B., Bucureşti 1978.  
 • Fotescu N., Săvulescu C. - Îndrumător pentru lucrări practice la teoria eorilor, I.C.B., Bucureşti 1988.
 • Danciu V. - Teoria Prelucrării Măsurătorilor Geodezice - Îndrumător de lucrări Partea I, CONSPRESS., Bucureşti 2003.
 • Savulescu C. - Bazele prelucrării măsurătorilor geodezice – Măsurători terestre –Fundamente- Vol.II,  MATRIX ROM BUCURESTI, 2002
 • Nistor Gh. – Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice, Lucrări practice, U.T. Gh. Asachi Iaşi, 1998.    

 
Tematică pentru disciplina fundamentală „Topografie” Imprimare
29-11-2007
 1. Hărţi şi planuri (conţinut, clasificare, scări, exploatarea elementelor planimetrice şi altimetrice de pe hărţi şi planuri).
 2. Elementele topografice ale terenului.
 3. Marcarea şi semnalizarea punctelor topografice.
 4. Măsurarea lungimilor (direct, indirect pe cale optică, electronică).
 5. Instrumente pentru măsurarea direcţiilor orizontale şi a unghiurilor    verticale (principii constructive, cercurile orizontale şi verticale, luneta topografică, nivelele instrumentelor, dispozitive de centrare, erori constructive, erori de reglaj, verificarea şi rectificarea instrumentelor).
 6. Metode de măsurare a direcţiilor orizontale.
 7. Măsurarea unghiurilor verticale.
 8. Instrumente de nivelment geometric (principii constructive, instrumente automate de nivelment geometric, verificarea instrumentelor de nivelment geometric).
 9. Reţele pentru ridicare planimterică a detaliilor (drumuiri).
 10. Metode pentru ridicare planimetrică a detaliilor.
 11. Nivelmentul geometric.
 12. Nivelmentul trigonometric.
 13. Tahimetrie.
 14. Triangulaţia topografică locală.
 15. Îndesirea reţelelor de triangulaţie prin intersecţii.
 16. Transmiterea la sol a punctelor de triangulaţie şi îndesire.
 17. Transcalculul coordonatelor.

Bibliografie:

 • Onose, D. – TOPOGRAFIE – Editura MATRIXROM,  Bucureşti 2003, ISBN 973-685-594-5;
 • Dima, N., Herbei, O.Vereş, I.  ş.a. – TOPOGRAFIE GENERALĂ ŞI ELEMENTE DE TOPOGRAFIE MINIERĂ – Editura Universitas, Petroşani, 2005, ISBN 973-741-018-1;
 • Neamţu, M., Ulea, E. ş.a. – INSTRUMENTE TOPOGRAFICE ŞI GEODEZICE –  Editura Tehnică, Bucureşti, 1982.
 • Boş, N., Iacobescu, O. – TOPOGRAFIE MODERNĂ, Editura C.H. Beck, 2007, ISBN 978-973-115-123-6