Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Home arrow Examinare arrow Comisia de examinare arrow Discipline de specialitate
Discipline de specialitate
Tematică pentru disciplina de specialitate „Cadastru” Imprimare
29-11-2007
 1. Noţiuni generale despre Cadastru: definiţii, aspecte, funcţii, rol, scop, importanţă;
 2. Planul cadastral: definiţie, scări, metode de întocmire şi reambulare, conţinut, precizie;
 3. Unităţi administrativ-teritoriale şi cadastarle cadastrale: definiţii, delimitarea hotarelor administrative si a intravilanelor localitatilor, numerotarea cadastrală;
 4. Metode de determinare a ariilor suprafeţelor;
 5. Registrele cadastrale;
 6. Latura calitativă şi latura juridică ale cadastrului, publicitatea imobiliară în sistemul cărţilor funciare;
 7. Aspecte ale automatizării lucrărilor de cadastru: culegerea datelor, planul cadastral numeric, obţinerea pe cale automată a registrelor cadastrale, întreţinerea cadastrului;
 8. Sisteme informaţionale specifice domeniilor de activitate (Cadastrele de specialitate): definiţii, domenii specifice, etape de realizare.

Bibliografie:

 • Badea, Gh. – Cadastru general – Editura CONSPRESS Bucureşti, 2005, ISBN 973 – 7797 – 71 - X;
 • Boş, N. – Cadastru general – Editura ALL BECK, 2003, ISBN 973 -655 – 242 - X;
 • Novac, Gh. – Cadastru general, Editura Solness, Timisoara, 2005, ISBN  973-729-049-6;
 • Novac, Gh. – Cadastre de specialitate, Editura Solness, Timisoara, 2006, ISBN  (10) 973-729-058-5 ; ISBN (13) 978-973-729-058-8;
 • Novac, Gh. – Cadastru, Editura Mirton, Timisoara, 2007, ISBN 978-973-52-0238-5;
 • Tămâioagă Gh., Tămâioagă D. – Cadastru general şi Cadastrele de specialitate  –  Editura MATRIX ROM Bucureşti, 2005, ISBN 973 - 685 -931-2;

 
Tematică pentru disciplina de specialitate „Topografie Inginerească – Geodezie aplicată” Imprimare
29-11-2007

 1. Abateri si tolerante, principii de calcul a preciziei necesare.
 2. Trasarea pe teren a elementelor topografice din proiect (calculul elementelor de trasare, principiul trasarii, controlul trasarii).
 3. Metode de trasare in plan a punctelor caracteristice ale constructiilor proiectate (calculul elementelor de trasare, principiul trasarii, controlul trasarii).
 4. Axele constructiilor civile si industriale (stabilirea axelor, puncte caracteristice, obtinerea planului general de trasare, scheme de trasare in detaliu).
 5. Determinarea volumelor de terasamente prin metoda patratelor.
 6. Transmiterea verticalei (verticalizari): clasificari, definitii.
 7. Trasarea cailor de comunicatii (operatii topografice in faza lucrarilor preliminare, operatii topografice in faza lucrarilor definitive, modalitati de racordare a aliniamentelor).
 8. Trasare a unei platforme orizontale (Principiul de trasare).
 9. Dispozitive pentru masurarea adancimii cursurilor de ape.
 10. Metode de ridicare a retelelor tehnico-edilitare.
 11. Retele de trasare: principii de realizare.
 12. Reteaua Topografica de Constructii (R.T.C.) – principii de proiectare si etape de realizare.
 13. Elemente de topografie minieră (Sisteme de referinţă, transmiterea sistemului de referinţă pe puţuri verticale, transmiterea cotelor în subteran, ridicarea detaliilor în lucrările miniere).

Bibliografie:

 • Coşarcă, C. - Topografie Inginerească – Editura MATRIX ROM BUCURESTI – 2003, ISBN 973-685-560-0;
 • Dima N. Herbei O., Vereş I.,  ş.a. - Topografie generală şi elemente de topografie minieră – Editura Universitas, Petroşani, 2005, ISBN 973-741-018-1;
 • Dragomir P.I., Tămâioagă Gh., ş.a. – Topografie inginerească – Editura CONSPRESS Bucureşti, 2000, ISBN 973-99570-9-9;
 • Dragomir P.I., Sărăcin A.,  - Topografie inginerească – în Măsurători Terestre  Fundamente, Vol. II,  Editura MATRIX ROM BUCURESTI,2002, ISBN 973-685-348-9.

 
Tematică pentru disciplina de specialitate „Geodezie” Imprimare
29-11-2007
 1. Elemente privind forma şi dimensiunile Pământului (modele de aproximare a figurii Pământului, suprafeţele importante în geodezie, deviaţia verticalei, elipsoidul de rotaţie, curbe pe suprafaţa elipsoidului de rotaţie).
 2. Sisteme de altitudini şi importanţa cunoaşterii lor (definiţia unui sistem de referinţă pentru altitudini, metode de determinare a altitudinii, eroarea de principiu a nivelmentului geometric geodezic, descrieri care să cuprindă pentru fiecare sistem cunoscut: suprafaţa de referinţă, definiţia altitudinii, măsurători care trebuie efectuate, corecţii)
 3. Metode riguroase de determinare a poziţiei în spaţiul cu două dimensiuni (reţele geodezice: clasificări, proiectare, materializare, semnalizare, efectuarea observaţiilor unghiulare şi de lungimi, etapele care trebuie parcurse la prelucrarea riguroasă, prin metoda măsurătorilor indirecte, a observaţiilor geodezice; metode de îndesire a reţelelor geodezice;  încadrarea reţelelor geodezice).
 4. Proiecţii cartografice: generalităţi, clasificare, proiecţia stereografică 1930, proiecţia stereografică 1970, proiecţia UTM, proiecţia Gauss.

Bibliografie:

 • Ghiţău, D. – Geodezie şi gravimetrie geodezică”. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983;
 • Moldoveanu, C. – Geodezie. Noţiuni de geodezie fizică şi elipsoidală, poziţionare”. Ed. MATRIX ROM, Bucureşti, 2002, ISBN 973-685-486-8;
 • Munteanu, C. - Cartografie Matematică”. Ed. MATRIX ROM, Bucureşti, 2003, ISBN 973-685-599-6