Logo mic Ordinul Geodezilor din Romania
Evenimente
Informare privind şedinţa Colegiului director din data de 3 aprilie 2009 Imprimare
08-04-2009

la care au participat şi preşedinţii filialelor teritoriale

În conformitate cu ordinea de zi aprobată, Colegiul director a hotărât următoarele:

 1. A fost prezentată informarea privind activităţile desfăşurate de membri Colegiului director în perioada decembrie 2008-martie 2009, care a fost înmânată în scris preşedinţilor filialelor teritoriale OGR.
 2. Având în vedere precizările Consiliului Legislativ din Parlamentul României, transmise cu nr. R/358/3 aprilie 2009, prin care se notifică: “Prin deciziile Curţii Constituţionale nu se abrogă şi nici nu se modifică prevederi legale, ci se împiedică producerea de efecte juridice de către dispoziţiile declarate neconstituţionale“, s-a constatat că Ordinul Geodezilor din România îşi poate continua activitatea administrativă, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor teritoriale, fără a putea emite documente cu putere juridică.
 3. Se constituie Comitetul de Iniţiativă pentru promovarea intereselor OGR şi ale profesiei de geodez, format din membri Colegiului director şi preşedinţii filialelor teritoriale, semnatari ai tabelului de prezenţă la şedinţa din 3 aprilie 2009.
 4. Se constituie Delegaţia Comitetului de Iniţiativă, formată din următorii membri:
  • Johan Neuner,
  • Gheorghe Novac,
  • Cornel Păunescu,
  • Constantin Moldoveanu,
  • Valeriu Manolache,
  • Nicolae Jianu,
  • Liviu Pologea,

  Membri supleanţi:

  • Constantin Coşarcă,
  • Mircea Afrăsinei,
  • Ovidiu Nicolescu.

  Delegaţia va reprezenta interesele Ordinului Geodezilor din România şi va purta discuţii cu reprezentanţii conducerilor Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, MAI, MIMMCMA, UPLR, ANCPI, în vederea promovării şi aprobării Ordonanţei de urgenţă sau a Legii de organizare şi exercitare a profesiei de geodez, ca propunere legislativă în Parlamentul României.

 5. Ordinul Geodezilor din România va transmite solicitări scrise la Primul ministru al României, dl Emil Boc şi la Viceprim-ministru şi ministrul administraţiei şi internelor, dl Dan Nica, pentru primirea în audienţă a Delegaţiei Comitetului de Iniţiativă.
 6. Membri Comitetului de Iniţiativă, precum şi membri filialelor teritoriale OGR vor lua toate măsurile pentru susţinerea promovării şi adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului sau a Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, ca propunere legislativă .
 7. Pe site-ul www.ogr2007.ro se va publica raportul Comisiei de cenzori privind verificarea bilanţului contabil al OGR pentru anul 2008.
 8. Adresa Consiliului Legislativ cu nr.R/358/3 aprilie 2009, transmisă doamnei Vasilica Coroiu, avocatul OGR, se publică pe site-ul www.ogr2007.ro.

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
Informare privind şedinţa Colegiului director din data de 7 martie 2009 Imprimare
10-03-2009

În conformitate cu ordinea de zi aprobată, Colegiul director a hotărât următoarele:

 1. A analizat observaţiile şi propunerile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.
 2. A decis transmiterea la ANCPI a proiectului ordonanţei de urgenţă, completat cu propunerile Colegiului director, în vederea definitivării şi înaintării la Ministerul Administraţiei şi Internelor.
 3. A aprobat raportul Comisiei de cenzori privind verificarea bilanţului contabil al OGR, întocmit de expertul contabil pentru anul 2008. Raportul este semnat de toţi membri Comisiei.
 4. Membrii Colegiului director, precum şi membrii filialelor teritoriale vor lua toate măsurile pentru susţinerea promovării şi adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
Conferinţă de lansare a "Zilei Profesiilor Liberale din România" Imprimare
20-10-2008

La data de 5 noiembrie 2008, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti, B - dul Nicolae Bălcesu nr. 4, Sector 1 o Conferinţă de lansare a "Zilei Profesiilor Liberale din România".

Scopul Conferinţei este acela de a realiza o mai bună cunoaştere a legislaţiei comunitare privitoare la domeniul profesiilor liberale, de a stimula unificarea sectorului socio - economic al acestora şi de a întări solidaritatea acestora, precum şi de a creşte vizibilitatea profesiilor liberale la nivelul societăţii româneşti.

Tema Conferinţei vizează, printre altele, principalele aspecte ale codurilor etice şi deontologice ale profesiilor din România.

La Conferinţă vor participa membrii ai asociaţiilor de profesii liberale din ţara noastră, precum şi reprezentanţi ai Consiliului European al Profesiilor Liberale - CEPLIS, Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale - UMPL, Comisiei Europene, ai unor autorităţi publice, instituţii şi organizaţii relevante pe plan naţional.

Lucrările Conferinţei vor începe la orele 9:00 şi se vor încheia la orele 14:00. Înregistrarea participanţilor are loc între orele 8:30 - 9.00.

 
Sedinta colegiului director - Convocator Nr. 1095 / 26.09.2008 Imprimare
07-10-2008

În temeiul art. 28 din Legea nr. 16/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi a art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România şi de exercitare a profesiei de geodez (ROF), se convoacă şedinţa Colegiului director, care va avea loc la sediul Ordinului Geodezilor din România (Str. Ion Maiorescu nr. 67, Sector 2, Bucureşti – Bucur Obor), în data de 30.09.2008, orele 15.00.

Ordinea de zi va fi următoarea :

 1. Informare.
 2. Analizarea amendamentelor la propunerea legislativă nr. L342/2008 pentru completarea şi modificarea Legii 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, în vederea discutării în Comisia juridică a Senatului.
 3. Analizarea propunerilor de modificare a Statutului UPLR.
 4. Analizarea notei privind persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală şi biroul individual.
 5. Analizarea contestaţiilor formulate împotriva unor hotărâri ale Comisiei de autorizare.
 6. Probleme ale activităţii curente:
  • Informare privind organizarea Conferinţei naţionale cu tema „Ziua profesiilor liberale din România”;
  • Analizarea posibilităţilor de achiziţionare a unui sediu pentru OGR.

În urma analizării documentelor înscrise pe ordinea de zi, Colegiul director, în data de 30.09.2008, a luat următoarele decizii:

 1. Informarea se publică pe site-ul www.ogr2007.ro .
 2. Colegiul director a adoptat amendamentele OGR la propunerea legislativă nr. L342/2008 pentru completarea şi modificarea Legii 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, care au fost înaintate Comisiei juridice din Senatul României.
 3. Colegiul a fost de acord cu propunerile de modificare a Statutului UPLR, înaintate de această instituţie.
 4. Colegiul a luat act de conţinut şi a decis ca Nota privind persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală şi biroul individual să fie publicată pe site.
 5. Colegiul a analizat conţinutul unei contestaţii la hotărârea Comisiei de autorizare şi a decis respingerea acesteia.
 6. Probleme ale activităţii curente:
  • Colegiul a fost de acord cu agenda Conferinţei naţionale cu tema „Ziua profesiilor liberale din România”, organizată de UPLR.
  • Colegiul a decis ca în perioada următoare să fie analizate ofertele privind noul sediu al OGR.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner
 
Informare privind principalele activit ăţi desfăşurate de OGR în luna Septembrie 2008 Imprimare
07-10-2008
 • Înaintarea la preşedintele Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu, a unei adrese pentru aprobarea dezbaterii simultane în comisii şi plenul Senatului a celor două propuneri legislative( Bp 419/2008 şi L342/2008).
 • Efectuarea demersurilor către Biroul Permanent al Senatului pentru dezbaterea în regim de urgenţă a propunerii legislative privind Proiectul de lege de modificare şi completare a Legii 16/2007, aflat în procesul legislativ cu nr Bp 419/2008.
 • Înaintarea la MIMMCTPL a argumentelor OGR privind susţinerea propunerii legislative Bp. 419/2008 pentru completarea şi modificarea Legii 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, agreată de OGR, iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi.
 • Participarea reprezentanţilor OGR la dezbaterea propunerii legislative L342/2008 în Comisia de muncă şi Comisia juridică a Senatului.
 • Desfăşurarea de către Comisia de autorizare a unei noi şedinţe de analizare a dosarelor în data de 12.09.2008.
 • Înainarea pentru avizare la ANCPI a unei noi liste cu 45 geodezi autorizaţi de către Comisia de autorizare.
 • Depunerea întâmpinărilor la instanţele de judecată pentru dosarele aflate pe rol şi susţinerea cauzelor.
 • Analizarea de către Comisia de autorizare a 1879 de dosare din 1882 depuse până în prezent la OGR.
 • Încărcarea bazei de date a Registrului naţional al geodezilor pentru 1670 geodezi cu drept de semnătură şi emiterea certificatelor de autorizare şi legitimaţiilor de membru.
 • Efectuarea plăţilor la zi către filialele teritoriale, inclusiv suma de 2.000 lei pentru dotări IT.

Preşedintele Ordinului Geodezilor din România

Prof. dr. ing. Johan Neuner

 
<< Start < Înapoi 1 2 Înainte > Sfârşit >>

Rezultate 1 - 9 din 11